c S

Generalna skupščina ZN-a podprla palestinsko prošnjo za članstvo

13.05.2024 07:32 Generalna skupščina ZN-a je na izrednem zasedanju s 143 glasovi proti 9 in 15 vzdržanimi potrdila resolucijo, ki znova poziva Varnostni svet, naj priporoči sprejem Palestine v ZN, in širi obseg pravic, ki jih ima Palestina v ZN-u kot država opazovalka.

Resolucija Združenih arabskih emiratov Palestini ne zagotavlja glasovalnih pravic v Generalni skupščini, ker imajo to pravico le članice, ki redno plačujejo prispevke v proračun ZN-a.

Država lahko postane članica ZN-a le na priporočilo Varnostnega sveta, na predlog takšne resolucije pa so ZDA aprila vložile veto.

Slovenija je polnopravno članstvo Palestine podprla tako v VS-ju ZN-a kot danes v Generalni skupščini. Skupaj z večino članic ZN-a je bila Slovenija tudi ena od pokroviteljic resolucije.

Potem ko so ZDA prejšnji mesec v 15-članskem Varnostnem svetu ZN-a vložile veto, je Palestina vnovič vložila prošnjo za polnopravno članstvo v ZN-u. Tokratni predlog resolucije velja za nadaljevanje pritiska na države, naj priznajo Palestino, so pojasnili diplomatski viri.

Palestina ima trenutno status države opazovalke, ki ni članica, kar je Generalna skupščina ZN-a odobrila leta 2012.

Generalna skupščina ne more podeliti polnopravnega članstva v ZN-u, vendar bi osnutek resolucije, o katerem so glasovali danes, Palestini od septembra 2024 dalje podelil nekatere dodatne pravice (na primer sedež med članicami ZN-a v dvorani skupščine), vendar jim ne bo podelil glasovalnih pravic v tem organu.

>> Več: Generalna skupščina ZN-a podprla palestinsko prošnjo za članstvo