c S

Evropski poslanci potrdili nova javnofinančna pravila in podaljšali brezcarinski uvoz iz Ukrajine

24.04.2024 06:29 Evropski poslanci so potrdili nova evropska javnofinančna pravila, ki krepijo skupno odgovornost za stabilen evro in javne finance. Poleg tega so potrdili podaljšanje brezcarinskega uvoza za ukrajinske kmetijske proizvode do 5. junija 2025.

Evropski poslanci so potrdili februarja doseženi dogovor s Svetom EU-ja, ki je ohranil splošni cilj reforme ekonomskega upravljanja v EU-ju, to je postopno in realistično zniževanje javnega dolga in javnofinančnega primanjkljaja, ki bo omogočalo gospodarsko rast ter reforme in naložbe na strateških področjih. To so digitalizacija, zeleni prehod, sociala in obramba.

Članice bodo svoje cilje na področju javnih financ, ukrepe za naslovitev makroekonomskih neravnovesij ter prednostne reforme in naložbe opredelile v srednjeročnih načrtih fiskalne politike, ki bodo nato potrjeni na ravni EU-ja. Javnofinančna pravila bodo tako prilagojena posameznim članicam. Prve načrte bodo morale v Bruselj poslati do 20. septembra letos.

Tiste z javnim dolgom nad 60 odstotki bruto domačega proizvoda (BDP) ali pa z javnofinančnim primanjkljajem nad tremi odstotki BDP-ja bodo pred pripravo štiriletnega načrta prejele smernice Evropske komisije.

Preventivni del novih fiskalnih pravil vključuje varovalko za zagotavljanje vzdržnosti dolga. Ta za članice z dolgom nad 90 odstotki BDP-ja predvideva povprečno znižanje deleža javnega dolga za eno odstotno točko BDP-ja na leto, za tiste z javnim dolgom med 60 in 90 odstotki pa za 0,5 odstotne točke. V skladu s trenutnimi pravili so morale članice z javnim dolgom nad 60 odstotki dolg zniževati za eno dvajsetino letno.

>> Več: Evropski poslanci potrdili nova javnofinančna pravila in podaljšali brezcarinski uvoz iz Ukrajine