c S

EU priporoča 90-odstotno zmanjšanje izpustov do leta 2040

07.02.2024 09:22 Evropska komisija je v torek priporočila, naj EU zmanjša izpuste toplogrednih plinov za 90 odstotkov do leta 2040. Načrt bo pred evropskimi volitvami preizkusil politično pripravljenost za nadaljevanje boja proti podnebnim spremembam.

Komisar za podnebno ukrepanje Wopke Hoekstra je poudaril, da je treba ukrepe proti podnebnim spremembam načrtovati takoj, saj bo neukrepanje vodilo v vse večje stroške zaradi podnebnih sprememb.

"Boj proti podnebnim spremembam je maraton, ne sprint. Leto 2040 se zdi daleč. Vendar pa prej ko začnemo načrtovati in delati za dosego cilja, bolje bomo opremljeni za nadaljevanje in zaključek tega potovanja," je še povedal komisar za podnebno ukrepanje.

Splošni cilj zmanjšanja izpustov, ki ga je predlagala Evropska komisija, je bil v mejah, ki so jih priporočili znanstveni svetovalci EU-ja, vendar je komisija oslabila priporočila v povezavi s kmetijstvom. To je bil odziv na večtedenske proteste kmetov, ki so bili ogorčeni nad okoljevarstvenimi pravili EU-ja.

V prejšnjem osnutku priporočil je bilo navedeno, da bi moralo kmetijstvo za 30 odstotkov zmanjšati izpuste, ki niso povezani z ogljikovim dioksidom, da bi lahko izpolnili splošni podnebni cilj do leta 2040.

Evropska komisija je navedla, da bi moral EU za celotno gospodarstvo določiti cilj 90-odstotnega zmanjšanja toplogrednih plinov do leta 2040 v primerjavi z letom 1990.

Načrt EU-ja, ki je bil pripravljen kljub nasprotovanju nekaterih vlad in evropskih poslancev do okoljevarstvenih pravil, se osredotoča na ustvarjanje prednosti v čistih tehnoloških panogah in ohranjanju javne podpore podnebni politiki pred prihajajočimi evropskimi volitvami.


>> Več: EU priporoča 90-odstotno zmanjšanje izpustov do leta 2040