c S

DS zahteve za parlamentarno preiskavo glede Gen-I-ja in Star Solarja ne namerava dopolniti

12.04.2024 19:25 DS očitno ne bo dopolnil zahteve za ustanovitev preiskovalne komisije DZ-ja o poslovanju podjetij Gen-I in Star Solar ter financiranju Gibanja Svoboda. Državni svetnik Miloš Pohole je dejal, da tej prošnji ne morejo ugoditi.

Kolegij predsednice DZ-ja je odločal o pripravi sklica rednega zasedanja DZ-ja, ki se bo začelo v ponedeljek, 22. aprila. Glede uvrstitve omenjene zahteve državnega sveta na sejo pa je predsednica DZ-ja Urška Klakočar Zupančič dejala, da potem ko je državni svet na podlagi mnenja parlamentarne zakonodajno-pravne službe pozvala k dopolnitvi, še čakajo čistopis zahteve.

Predsednica DZ-ja je pojasnila, da je bilo mnenje zakonodajno-pravne službe objavljeno 3. aprila, skladno z uveljavljeno parlamentarno prakso pa ga je posredovala državnemu svetu s predlogom, "naj ga ustrezno upoštevajo pri pripravi akta o odreditvi parlamentarne preiskave, in sicer tako, da bosta predmet in obseg preiskave skladna z ustavo in zakonom".

"Iz dolgoletne prakse izhaja, da predlagatelj na podlagi prejetega mnenja zakonodajno-pravne službe tudi dejansko vedno pripravi čistopis zahteve. Za sejo DZ-ja pa se v akt o odreditvi parlamentarne preiskave skladno z določbo 2. odstavka 4. člena poslovnika o parlamentarni preiskavi nato v celoti povzame vsebino zahtevka za odreditev parlamentarne preiskave iz zahteve oz. iz čistopisa zahteve," je še navedla.

"Da se zahteva državnega sveta lahko obravnava v DZ-ju, mora po svoji obliki imeti vse sestavine v skladu z 2. členom poslovnika o parlamentarni preiskavi, čemur pa ta zahteva državnega sveta ustreza. To je ugotovila tudi zakonodajno-pravna služba," je dejal državni svetnik Miloš Pohole in poudaril, da državni svet nima pristojnosti priprave akta o odreditvi parlamentarne preiskave, ker je to naloga v izključni pristojnosti DZ-ja, ki pa mora v skladu z ustavo in poslovnikom o parlamentarni preiskavi pri njegovi pripravi obvezno slediti zahtevi državnega sveta.


>> Več: DS zahteve za parlamentarno preiskavo glede Gen-I-ja in Star Solarja ne namerava dopolniti