c S

Državni svetniki podprli dopolnjen predlog resolucije o jedrski energiji

16.05.2024 06:41 Državni svet je obravnaval in podprl dopolnjen predlog resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji. Svetniki so prepričani, da bo resolucija pomembno pripomogla pri pripravi projekta drugi blok nuklearke (Jek 2).

Kot so po današnji seji sporočili iz državnega sveta, dopolnjen predlog resolucije o jedrski energiji predstavlja prvi programski dokument z oceno stanja in opredelitvijo politike na področju razvoja jedrskega programa, ki bo pomembno pripomogel k učinkovitejši pripravi na izvedbo projekta JEK 2.

"Raba jedrske energije v kombinaciji z obnovljivimi viri energije je pogoj za zagotovitev stabilne oskrbe gospodinjstev in gospodarstva z električno energijo in s tem nadaljnjega razvoja Slovenije," so poudarili svetniki.

Pri tem so opozorili na dolgotrajnost postopkov umeščanja prostorskih ureditev državnega pomena v prostor in s tem povezano dolgotrajno sprejemanje državnega prostorskega načrta. Zadnje je po oceni državnih svetnikov povezano tako z vlogo civilnih iniciativ v prostorskem načrtovanju kot s preobilico birokratskih ovir in odsotnostjo učinkovitega medresorskega usklajevanja.

>> Več: Državni svetniki podprli dopolnjen predlog resolucije o jedrski energiji