c S

Delovati začel novi svet RTV Slovenija, predseduje mu Goran Forbici

06.06.2023 07:49 Ustanovne seje sveta RTV Slovenija se je udeležilo 16 od 17 svetnikov. Za predsednika sveta so izvolil Gorana Forbicija in sprejeli poslovnik. Oblikovali so tudi komisijo za pripravo razpisa za novo, štiričlansko upravo RTV-ja.

V. d. generalnega direktorja RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough je prvo sejo novega Sveta RTV Slovenija sklical za 18. uro, a se je na presenečenje novih svetnikov ni udeležil. Svetniki so si zato najprej vzeli krajši premor, da bi ugotovili, kako nadaljevati sejo brez sklicatelja. Po vrnitvi v sejno sobo so se prešteli in ugotovili, da je prisotnih 16 od 17 članov novega sveta. Manjkajoči Aleš Novak je svojo odsotnost predhodno opravičil.

Svetniki so nato izglasovali, da sejo začasno vodi Ilinka Todorovski, in takoj nato potrdili, da je svet konstituiran. Novi Svet RTV-ja je najprej sprejel poslovnik, nato pa za predsednika sveta s 15 glasovi za in enim zadržanim izglasoval Gorana Forbicija. Za namestnico predsednika je bila z enakim številom glasov izglasovana Špela Stare. Pri glasovanju sta se vzdržala kandidata sama.

17-članski Svet RTV Slovenija sestavlja šest predstavnikov zaposlenih in 11 predstavnikov javnosti in je nadomestil dosedanji programski in nadzorni svet RTV Slovenija. V petek, 26. maja, je namreč ustavno sodišče odpravilo zadržanje novele zakona o RTV Slovenija, teden dni po objavi v uradnem listu pa je morala biti sklicana prva seja novega sveta.

>> Več: Delovati začel novi svet RTV Slovenija, predseduje mu Goran Forbici