c S

Nov pravilnik o premeščanju bremen za zmanjšanje kostno-mišičnih bolezni pri delavcih

11.04.2024 09:41 V Evropski uniji so kostno-mišična obolenja najpogostejša obolenja, ki so neposredna posledica delovnih obremenitev. Pri nas so vzrok za kar četrtino bolniških odsotnosti. Ministrstvo za delo je tako pripravilo pravilnik o ročnem premeščanju bremen.

Da bi čim bolj omejili dejavnike tveganja, so na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravili pravilnik o ročnem premeščanju bremen. Pravilnik bodo morali upoštevati delodajalci v vseh panogah. Nekaj mesecev pred uveljavitvijo pa iz vrst delodajalcev prihajajo pozivi k podaljšanju prehodnega obdobja.

Delodajalci bodo morali najprej ugotoviti, ali pri njihovih zaposlenih obstajajo tveganja zaradi ročnega premeščanja bremen, sledila bo ocena tveganja. Glede na ugotovljeno stopnjo ocene tveganja pravilnik jasno določa ukrepe, ki jih morajo delodajalci izvesti za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev.

"Ukrepi so lahko na ravni uporabe pripomočkov, bodisi vozičkov s kolesci bodisi uporabe dvigal. Možni so organizacijski ukrepi, na primer rotacija delavcev, torej da delavec ne dela ves dan v skladišču, ampak obstaja rotacija in se v nekem obdobju delovnega časa premeščajo bremena, v drugem delu pa ne. Lahko so ukrepi vezani na dobavo materialov, da se na primer zelo težke vreče cementa dobavljajo v manjših količinah ali pa se kartoni mleka, pijač dobavljajo v manjših količinah," je pojasnil državni sekretar z ministrstva za delo Dan Juvan.

>> Več: Delodajalci kritični do pravilnika o ročnem premeščanju bremen