c S

Banka Slovenije je omilila zahtevane pogoje za pridobitev posojila

07.06.2023 13:34 Banka Slovenije bo z julijem prilagodila ukrep o omejitvi kreditiranja potrošnikov. Znesek minimalne kreditne sposobnosti bo znašal 745 evrov namesto sedanjih 915 evrov.

Nova spodnja meja kreditne sposobnosti bo temeljila na minimalnih življenjskih stroških in nekaterih dodatnih dejavnikih. Viceguverner in namestnik guvernerja Banke Slovenije Primož Dolenc je pojasnil, da se bodo pri izračunu letnega dohodka potrošnika upoštevali tudi otroški dodatek in nekateri drugi socialnovarstveni prejemki, ki so bili do zdaj izključeni.

"Osnovna ideja ukrepanja je, da pripoznamo kreditno sposobnost tistemu ozkemu krogu ljudi, ki te možnosti trenutno nimajo, pa so po naši strokovni presoji sposobni odplačevati določen znesek kredita. Gre za osebe, katerih neto plača se giblje nekje med minimalno in povprečno plačo in pri katerih so bili doslej ti zneski omejeni s 76 odstotki minimalne plače," je dodal Dolenc.

Uvedli bodo enotno omejitev razmerja med letnim stroškom servisiranja dolga in letnim neto dohodkom posojilojemalca. Ta bo po novem postavljen v vrednosti 50 odstotkov ne glede na višino dohodka. Ob tem bo znižala tudi odstotek dovoljenih preseganj znotraj te ravni, in sicer z desetih odstotkov na tri odstotke.


>> Več: Banka Slovenije je omilila zahtevane pogoje za pridobitev posojila