c S

Accetto: "Ustavno sodišče ob tem, da veliko dela, težko obvladuje pripad"

09.06.2023 13:26 Ustavno sodišče je lani v reševanje zadev vložilo izdatne napore in skupno rešilo 1657 različnih zadev, kar je za približno 40 odstotkov več od povprečja zadnjih 7 let, je dejal Matej Accetto, ki opozarja, da število nerešenih zadev vseeno ostaja visoko.

"Po eni plati je vsako leto za tiste vlagatelje, o katerih vlogah smo odločili v tistem letu, neponovljivo in enkratno. Po drugi plati pa so v mnogih pogledih leta podobna eno drugemu in tudi letos je tako," je ob predstavitvi letnega poročila za leto 2022 dejal predsednik ustavnega sodišča Matej Accetto.

Opozoril je, da ustavno sodišče že vsaj od leta 2005 opozarja na preobremenjenost in prevelik pripad zadev, kar mu otežuje izvrševanje temeljnega poslanstva - biti varuh ustave in človekovih pravic. "Od takrat je pripad narasel iz približno 1000 do 1200 zadev na 1800 in več zadev," je dodal.

V lansko leto je ustavno sodišče vstopilo z rekordnimi 2729 nerešenimi zadevami oziroma 2040, če odštejemo t. i. množične oziroma bolj ali manj enakovrstne zadeve. Ob tem je v letu 2022 prejelo še 2254 novih zadev oz. 1167, če izvzamemo množične zadeve. "V lanskem letu smo rešili 2658 zadev, skupaj z množičnimi, oziroma 1657 različnih zadev. Ta podatek ni majhen, je poudaril Accetto in pojasnil, da je bilo lani tako rešenih za približno 40 odstotkov zadev več od povprečja zadnjih sedmih let. Na koncu leta je bilo tako na ustavnem sodišču po navedbah Accetta 1550 nerešenih zadev.


>> Več: Accetto: "Ustavno sodišče ob tem, da veliko dela, težko obvladuje pripad"