c S

83. redna seja Vlade Republike Slovenije

07.12.2023 16:10

Vlada je na današnji seji sprejela predlog Energetskega zakona in prerazporedila pet milijonov evrov za sofinanciranje radijskih in televizijskih programov za italijansko in madžarsko narodno skupnost v okviru Radiotelevizije Slovenija. Potrdila je tudi predlog Zakona o državnih blagovnih rezervah in podaljšala nadzor na notranjih mejah do 21. decembra 2023.

 

S predlogom Energetskega zakona (EZ-2) se celovito prenavlja trenutno veljaven Energetski zakon, poenostavljajo se postopki, ki bodo prijaznejši do ljudi in prilagaja obstoječi pravni okvir na področju energetike na izzive zelenega prehoda. Predlog zakona ureja številna področja – upravljanj energetske politike, energetskega regulatorja, energetsko infrastrukturo, energetsko inšpekcijo, dodeljevanje spodbud za naložbe v obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije, upravljanje kapitalskih naložb v pristojnosti vlade, krizne razmere na področju energije, začasno kontrolo cen energije in podobno.

Vlada je prerazporedila pet milijonov evrov za sofinanciranje radijskih in televizijskih programov za italijansko in madžarsko narodno skupnost v okviru Radiotelevizije Slovenija.

Določila je tudi besedilo predloga Zakona o državnih blagovnih rezervah, ki sledi spremenjenim razmeram na trgu. Ob različnih kriznih dogodkih v preteklih letih se je izkazalo, da so postopki programiranja, oblikovanja in uporabe blagovnih rezerv ter vloga posameznih organov v teh procesih preveč nedoločeni, kar organom onemogoča učinkovito delo. Z novim zakonom se ti postopki in vloge posameznih organov natančneje opredeljujejo. Predlog novega zakona tako ureja gospodarsko javno službo oblikovanja, skladiščenja, vzdrževanja in uporabe blagovnih rezerv za osnovno preskrbo ter gospodarsko javno službo oblikovanja, skladiščenja, vzdrževanja in uporabe varnostnih zalog nafte in naftnih derivatov.

Začasni ponovni nadzor, ki ga je Slovenija 21. oktobra 2023 uvedla na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko, se podaljša za 12 dni, in sicer do 21. decembra 2023. Ob upoštevanju načela sorazmernosti bodo načini in intenziteta ukrepov začasnega nadzora na notranjih mejah še naprej ciljno usmerjeni in osredotočeni na preprečevanje terorizma, ekstremizma in čezmejne kriminalitete. Ukrepi bodo še naprej potekali tako, da bodo čim manj vplivali na potnike, okolje in gospodarstvo in še posebej na življenje prebivalstva ob meji. Prav tako bo slovenska policija še naprej izvajala skupne aktivnosti s policijama sosednjih držav (mešane patrulje, skupni nadzori, izmenjava informacij, redna posvetovanja in drugo) ter si še naprej prizadevala za tesno sodelovanje.

  • Vlada Republike Slovenije, 7.12.2023