c S

V./18. Lahko ste botri slovenskim otrokom

Vlasta Nussdorfer Nekdanja varuhinja človekovih pravic in svetovalka predsednika republike vlasta.nussdorfer@gmail.com
20.04.2011 08:26 Slovenijo, pa tudi svet, v teh trenutkih pretresajo številni žalostni, celo tragični dogodki, naravne katastrofe, potresi, poplave, ki so najbrž tudi odziv na številne ekološke spremembe. Davek za vsa mučenja narave je nesporno tu.
Svoje pa terja tudi nasilje, ki bi mu mnogi lahko ubežali, pa nimajo moči, energije, znanja, želja.
A, tu je še revščina, za katero marsikdo sploh ni kriv, da ji je izpostavljen. Še najmanj otroci.

Zato moramo zanje poskrbeti. V novembru 2010 se je rodila ideja o botrstvu in tem otrokom, ki jih je v Sloveniji že 300, lahko sedaj pomagate.

Zavedati se moramo, da obstajajo različne oblike in stopnje dajanja. Če dajemo s skritim motivom, da bi izboljšali svojo podobo v očeh drugih – da bi postali ugledni in bi nas ljudje imeli za vrle in svete – s tem onečastimo dejanje. V tem primeru se ne urimo v velikodušnosti, ampak v samo poveličevanju. Prav tako je lahko res, da ne nekdo, ki daje veliko, ni tako velikodušen, kot nekdo, ki daje malo. Vse je odvisno od načina in motiva.

Če delujemo na osnovi iskrene želje po dobrobiti drugih ljudi, smo do njih, kot smo videli, samodejno pozitivno naravnani. Vzrok je v tem, da ni prostora za nezaupanje, če so naša srca izpolnjena z ljubeznijo. Tako je, kot bi se odprla notranja vrata in bi zato lahko soljudem ponudili roko.

Skrb za soljudi podre pregrado, ki ovira zdravo medsebojno sodelovanje.

Dalajlama

Klub z razlogom – Janine Slovenke sestavljamo nominiranke in Janine Slovenke. Ustanovljen je bil maja 2008 in v tem času je izpeljal že kar nekaj akcij.

Skupaj z Zavodom za transfuzijsko medicino v Ljubljani smo dosegli, da imamo v registru potencialnih darovalcev kostnega mozga preko 10.000 darovalcev, ki rešujejo življenja obolelim za levkemijo.

Trudimo se, da bi na vsaj eno igrišče v vsaki občini namestili igrala za invalidne otroke, da bi se ti povsem enakopravno igrali z zdravimi. Slovensko podeželje osveščamo o raku v številnih pojavnih oblikah, članice Zveze kmetic Slovenije in Aktive kmečkih žena predvsem o raku dojk, sodelujemo v vse-slovenski kampanji Ne-odvisen.si, preventivno in kurativno delujemo zoper nasilje v naših družinah in izven njih. Z društvom Ami si prizadevamo za participacijo invalidov in njihove povsem enake možnosti za vključitev v vsakdanje življenje in še in še je področij, ki bi jih rade s svojim delom obogatile.

Zadnja izmed pobud, ki smo se ji v teh dneh pridružile, pa je »BOTRSTVO«. Prav posebno.

Vabimo vas, da se pridružite našim prizadevanjem.

Vključitev v projekt je lahka, saj lahko kdorkoli izmed vas, ki to želi, stori z drobnim dejanjem, ki bo imelo velike in pozitivne posledice.

Naša članica Anita Ogulin pri tem ponuja prav posebno obliko pomoči otrokom. »Botrstvo«. Projekt je usmerjen k otrokom, ki imajo težavo socializacije, ki so zaradi revščine socialno izolirani, ki ne morejo razvijati svojih talentov, ne uspejo slediti obšolskim dejavnostim, pa tudi šolskim obveznostim.

Vse več jih je v tej naši mali deželi, ki živijo pod pragom revščine, ki sploh ne vidijo lepot sončnega dne. Projekt je idejno uvedla gospa Milena Štular iz Mercatorja in deluje od meseca novembra 2010. Vanj je že vključenih 32 botrčkov, katerih mesečna obveznost znaša 30 EUR. Celotna sredstva, ki jih namenite, gredo od botra k otroku. Botrček ima možnost, da ga spozna, na vsakih šest mesecev prejme tudi obvestilo o porabi sredstev.

Projekt Botrstvo v Sloveniji, poteka v okviru dejavnosti ZPM Ljubljana Moste-Polje. Vanj so vključeni otroci in mladi, od rojstva do 18. leta starosti, izjemoma tudi starejši, če so ti v izobraževalnem procesu. Predloge posredujejo šolske svetovalne službe, centri za socialno delo, zdravstveni domovi in drugi strokovni delavci, ki poznajo družinske in ostale razmere otroka in mladostnika. Predlogi so posredovani Komisij za humanitarna vprašanja ZPM, Miklošičeva 19, Ljubljana ali Komisiji za nadzor delovanja projekta in porabo sredstev Botrstva v Sloveniji, ki deluje pri ZPM Ljubljana Moste-Polje.

Izbor otrok oziroma vrstni red botrstva opravi Komisija za humanitarna vprašanja in pri tem upošteva številne kriterije. V botrstvo so vključeni otroci po sledečem vrstnem redu; otroci sirote, ki jim skrbniki ne morejo zagotavljati ustreznih pogojev za kvalitetno izobraževanje, zdravje in preživljanje prostočasnih dejavnosti, bolni in otroci ter mladi z motnjami v razvoju, ki potrebujejo dodatne vzpodbude za svoje zdravje in napredovanje, otroci, ki živijo v revščini in socialni izključenosti, vzgojno zanemarjeni otroci, ki so hkrati prikrajšani tudi za druge življenjske vzpodbude. Izhajajo z različnih področij naše, sicer tako lepe Slovenije.

Otroku in družini, za katero prispeva, se podatki botra ne posredujejo, lahko pa boter izve komu pomaga. Če kdo od botrov želi darovati več, se sredstva naložijo v sklad. Sredstva sklada bodo uporabljena za podporo in pomoč otrokom, ki botra ne bodo imeli, oziroma tistim, ki jih strokovni delavci posredujejo v pomoč – urgentno.

Izjemno sem vesela, da smo tudi v Klubu z razlogom – Janine Slovenke zelo resno pristopili k botrstvu. Gotovo se bodo odzvale tudi nekatere naše članice, ki sicer delujejo na različnih področjih javnega življenja, pa si posebne naloge, to je oprave dobrega dela v letu 2011, same še niso mogle izbrati.

Tu je zagotovo možnost sodelovanja širše slovenske javnosti.

Za začetek je bilo prijazno pismo posredovano tudi našemu predsedniku države, parlamentu in vladi Republike Slovenije, da bi na tak način, torej s pristopom k botrstvu, zagotovo lahko rešili preko sto prikrajšanih otrok.

Tak poziv je bil objavljen tudi v reviji Jana, saj KLUB Z RAZLOGOM – Janine Slovenke deluje prav pod okriljem te družinske revije.

Če želite torej postati boter enemu izmed otrok, ki bi mu vaših 30 EUR mesečno olajšalo težko življenje, to lahko storite tako, da ....

pokličete na telefonsko številko 01-5443-043 ali 01-5443-042, ogledate si lahko spletno stran zpmmoste.net ali botrstvo.si, tam najdete tudi prijavnico za botrstvo, ki jo pošljete ZPM Ljubljana Moste-Polje, Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana.

Boter ste lahko najmanj eno leto, lahko pa tudi dalj časa.

Prepričana sem, da bomo še to pomlad dobili botre za vseh 300 otrok.

Hvala vam!

 

Zakaj živimo, če ne zato,

da drug drugemu olajšamo življenje?

George Eliot

 

Ljudje žive v zavetju drug drugega.

Irski pregovor

 

Kdo nam bo pomagal,

če si ne bomo pomagali med seboj?

Barbara Mandrel