c S
Državni svet sprejel veto na zakon o ustanovitvi občin Ankaran in Mirna 07.04.2010 07:00 Ljubljana, 06. aprila (STA) - Državni svetniki so z 19 glasovi za in štirimi proti izglasovali veto na zakon o ustanovitvi občin Ankaran in Mirna. Tako so pritrdili argumentom predlagateljev veta - med njimi koprskega župana Borisa Popoviča -, in v razpravi med drugim izpostavili potrebo po ohranitvi enotnega prostora, ker je to zaradi Luke Koper v širšem gospodarskem interesu.

Popovič je uvodoma poudaril, da ustanovitev občine Ankaran ne predstavlja celovitega reševanja neustavnosti Mestne občine Koper, ampak izločitev Ankarana problem še poglablja. Poleg tega po njegovih besedah Ankaran ne izpolnjuje vseh zakonskih kriterijev; nima 5000 prebivalcev, pogoji za ustanovitev občine kot izjeme z manjšim številom prebivalcev pa po njegovem niso bili določno izkazani.

Kot dvojezično območje Ankaran tudi nima devetletne osnovne šole in vrtca v italijanskem učnem jeziku in tudi ne knjižnice, je opozoril koprski župan. Ustanovitev občine Ankaran po njegovem prepričanju tako bistveno posega v ustavno zaščitene pravice italijanske narodne skupnosti in pomeni tudi nespoštovanje mednarodnih pogodb in sporazumov.

"Geografski in gospodarski razlogi kažejo na utemeljene razloge, zaradi katerih bi naselje Ankaran moralo ostati del Mestne občine Koper," je poudaril Popovič. Kot je dejal, "gre za območje, ki se je v preteklih letih z vlaganjem Mestne občine Koper (MOK) razvilo praktično iz nič in danes predstavlja razvojni gospodarski potencial za enovito MOK".

Poudaril je tudi, da bo ustanovitev nove občine Ankaran lahko imela izrazito negativni vpliv na poslovanje in razvoj Luke Koper, kar ima lahko škodljive posledice tako za MOK kot tudi za širšo regijo in državo kot večinskega lastnika luke. Obžaloval pa je, da je v zakon vključena tudi občina Mirna, kjer je zgodba po njegovem drugačna.

Minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Henrik Gjerkeš je poudaril, da je vlada predlog novele zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij, ki določa ustanovitev občin Ankaran in Mirna, pripravila kot posledico predhodnih postopkov. V njihovem okviru je namreč državni zbor ugotovil, da Mirna in Ankaran izpolnjujeta pogoje za ustanovitev novih občin, za to pa je bila izražena tudi volja prebivalcev na referendumu.

V krajši razpravi svetnikov je Drago Bahun poudaril, da širši gospodarski in družbeni interes na nek način zahteva enotnost teritorija v koprskem zalivu in tu morajo lokalni interesi "kloniti" širšemu družbenemu interesu. Kot je dejal, je razvoj Luke Koper po principu trajnostnega razvoja ključnega pomena.

Boris Šuštaršič je prav tako poudaril, da je Koper vitalno mesto za dolgoročni razvoj Slovenije in ne moremo na tak način drobiti lokalne samouprave. "Absolutno se ne strinjam, da drobimo lokalno samoupravo ob etnični meji z Italijo," je še dodal.

Medtem pa je Zoltan Jan spraševal, zakaj se posvetovalni referendum o občini Ankaran, ki je bil novembra lani, ni preprečil, če je res, kar pravijo predlagatelji. Jože Mencinger pa je priznal, da je v situaciji, ko ne ve, kako se odločiti. Ugotavljal pa je, da smo v Sloveniji z občinami naredili kaos in takšna decentralizacija v resnici pomeni centralizacijo v Ljubljani.

V državnem zboru so sicer potrdili, da je Popovič danes vložil tudi z 2500 podpisi podprto pobudo za začetek zbiranja potrebnih 40.000 podpisov za razpis referenduma o omenjenem zakonu.