c S

53. redna seja Vlade Republike Slovenije

09.06.2023 07:18

Vlada je sprejela predlog Zakona o digitalizaciji zdravstva, naložila Ministrstvu za infrastrukturo, da nadaljuje postopke za izboljšanje letalske povezljivosti, vključno z morebitnim povezovanjem z obstoječimi letalskimi družbami in se seznanila z informacijo o aktivnostih Ministrstva za obrambo za izstop Republike Slovenije iz programa Boxer.

Vlada sprejela predlog Zakona o digitalizaciji zdravstva

Vlada je sprejela predlog Zakona o digitalizaciji zdravstva, z namenom hitrejšega izvajanja zdravstvenih storitev. Predlog zakona prinaša pomembne novosti za paciente in zaposlene v zdravstvu, saj med drugim poenostavlja tudi birokratski del postopka, uvaja enostavno rokovanje z zdravstveno dokumentacijo in poenostavlja zdravstveno obravnavo. Zdravstveni podatki bodo v digitalni obliki zbrani na enem mestu v nacionalnem eKartonu, predlog zakona pa spreminja in izboljšuje varnost dostopa do zdravstvenih podatkov. Predvideva se vzpostavitev gospodarske družbe v 100-odstotni državni lasti, ki bo vzdrževala in razvijala centralni elektronski zdravstveni sistem ter zagotavljala strokovno podporo izvajalcem zdravstvene dejavnosti.

S predlogom zakona se sledi Strategiji digitalizacije zdravstva v Sloveniji za obdobje 2022–2027 ter Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja«.

Vlada nalaga Ministrstvu za infrastrukturo, da nadaljuje postopke za izboljšanje letalske povezljivosti, vključno z morebitnim povezovanjem z obstoječimi letalskimi družbami

Ministrstvo za infrastrukturo je vlado seznanilo s študijama glede letalske povezljivosti Republike Slovenije in poročilom delovne skupine za letalsko povezljivost. Obe analizi sta bili pripravljeni za obdobje od novembra 2017 do oktobra 2022 ter z napovedjo do oktobra 2023.

Analiza podatkov o letalski povezljivosti  ugotavlja, da Slovenija dosega izjemno slabe rezultate na področju mednarodnega zračnega prevoza glede na obdobje pred epidemijo COVID.

Iz poročila delovne skupine za proučitev možnosti za izboljšanje letalske povezljivosti izhaja, da javni razpis za dodelitev subvencij letalskim prevoznikom za izboljšanje letalske povezljivosti ni prinesel pričakovanih rezultatov, kljub temu, da je bilo upoštevano največje dovoljeno subvencioniranje.

Vlada je sprejela sklep, da Ministrstvo za infrastrukturo, v sodelovanju z drugimi pristojnimi resorji nadaljuje postopke za iskanje pravnih, ekonomskih (vključujoč tudi vidik državne pomoči) in drugih potrebnih rešitev za izboljšanje letalske povezljivosti, vključno z morebitnim povezovanjem  z obstoječimi letalskimi družbami.

Vlada se je seznanila z informacijo o aktivnostih Ministrstva za obrambo za izstop Republike Slovenije iz programa Boxer

Vlada se je seznanila z informacijo o aktivnostih Ministrstva za obrambo za izstop Republike Slovenije iz programa Boxer. Odločitev vlade o izstopu iz programa Boxer je racionalna, zaradi hitre odločitve in odločnega ukrepanja vlade pa bistveno zmanjšana škoda, ki bi ob tem lahko nastala. Po začetnem poizvedovanju o možnih stroških izstopa iz programa Boxer je obstajala možnost, da bodo ti znašali tudi do 20 odstotkov vrednosti pogodbe. Zaradi hitrega in odločnega ukrepanja vlade se je pokazalo, da bodo stroški bistveno manjši. Skupni stroški sodelovanja in izstopa Republike Slovenije v programu Boxer znašajo 4.150.968,50 evra z davkom na dodano vrednost (DDV).

  • Vlada Republike Slovenije