c S
Vlada potrdila rebalans finančnega načrta ZZZS za letošnje leto 25.11.2022 07:44 Vlada je sprejela rebalans finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za leto 2022, ki ga je novembra sprejela skupščina ZZZS. Od priprave načrta do danes je namreč prišlo do bistveno drugačnih pogojev poslovanja, ki so posledično vodili v pripravo rebalansa, so sporočili po seji vlade.

Finančni načrt ZZZS za leto 2022 je bil pripravljen na podlagi jesenske napovedi gospodarskih gibanj urada za makroekonomske analize in razvoj, na oceni realizacije poslovanja ZZZS v letu 2021 in ob upoštevanju zakona o fiskalnem pravilu, na podlagi katerega je DZ sprejel odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024. V njem je določen najvišji obseg izdatkov za zdravstveno blagajno za leto 2022 v višini 3,72 milijarde evrov.

Skupaj se zaradi spremenjenih pogojev prihodki za leto 2022 povečajo za 334,8 milijona evrov, odhodki pa za 380 milijonov evrov. Načrtovan je primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 194,1 milijona evrov, ki bo v celoti pokrit iz lastnih sredstev.

>> Več: Vlada potrdila rebalans finančnega načrta ZZZS za letošnje leto