c S
Po oceni zagovornika načela enakosti zakon o socialnem vključevanju invalidov diskriminatoren 24.11.2022 16:28 Zakon o socialnem vključevanju invalidov je po oceni zagovornika načela enakosti diskriminatoren, saj po njem do nadomestila za invalidnost niso upravičene osebe s trajnimi duševnimi boleznimi.

Pristojnemu ministrstvu za delo je zato priporočil spremembo ureditve, s katero bi bile tudi te osebe upravičene do statusa invalida po omenjenem zakonu.

Po zakonu o socialnem vključevanju invalidov polnoletnim osebam, ki si zaradi invalidnosti in nezmožnosti za delo ne morejo zagotavljati socialne varnosti in se vključevati v družbo, namreč pripada nadomestilo za invalidnost ne glede na njihovo premoženjsko stanje. Do tega nadomestila pa niso upravičene za delo nezmožne osebe z duševnimi boleznimi, katerih bolezensko stanje je trajno in se izboljšanje ne pričakuje. Po omenjenem zakonu jim namreč ni mogoče dodeliti statusa invalida.

Zagovornik načela enakosti je prejel predlog za obravnavo domnevne diskriminacije pri dodelitvi statusa invalida po zakonu o socialnem vključevanju in s tem povezanih pravic, so sporočili. Kot je navedla predlagateljica, je bil posamezniku z neozdravljivo duševno boleznijo, ki ni zmožen delati, v postopku priznanja statusa invalida po omenjenem zakonu ta sprva priznan, pozneje pa odvzet, saj v tretjem členu zakona ni navedeno, da bi lahko status invalida po tem zakonu imele tudi osebe z duševnimi boleznimi. Po mnenju predlagateljice to ni skladno z načelom prepovedi diskriminacije, saj da so posamezniki z določenimi osebnimi okoliščinami neupravičeno izključeni iz pravic po zakonu o socialnem vključevanju, čeprav so v primerljivem položaju s tistimi, ki jim pravice po tem istem zakonu pripadajo.

Zagovornik je v oceni diskriminatornosti predpisa presodil, da gre v tem primeru za različno obravnavo oseb v primerljivem položaju in zgolj na podlagi njihovih osebnih okoliščin. Po konvenciji o pravicah invalidov, ki jo je Slovenija podpisala leta 2008, so namreč osebe z invalidnostmi tudi osebe s težavami v duševnem zdravju, če je duševna okvara dolgotrajna in vpliva na posameznikovo sposobnost, da polno in učinkovito sodeluje v družbi. V tretjem členu zakona o socialnem vključevanju pa te osebe niso naštete kot tiste, ki bi jim status invalida pripadel že po tem zakonu.


>> Več: Po oceni zagovornika načela enakosti zakon o socialnem vključevanju invalidov diskriminatoren