c S
Invalidi od danes s pravico do socialnega vključevanja 30.06.2022 14:30 Invalidi lahko od danes pridobijo pravico do socialnega vključevanja. Ta je namenjena usposabljanju za samostojno življenje, vseživljenjskemu učenju, prebivanju s podporo in ohranjanju socialne vključenosti starejših invalidov.

Od danes se uporablja tretje poglavje zakona o socialnem vključevanju invalidov, ki določa socialno vključevanje invalidov v skupnost. DZ je zakon sprejel aprila 2018, poglavje pa bi moralo stopiti v veljavo prvega januarja letos, a je začetek uporabe decembra lani spremenil deseti protikoronski zakon.

Storitve socialnega vključevanja omogočajo bolj neodvisno življenje invalidov, izražanje lastne volje in želja ter njihovo vključevanje v ožje in širše družbeno okolje.

Invalid, njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik mora vlogo za pridobitev pravice do storitev socialnega vključevanja vložiti na centru za socialno delo. Center bo lahko invalidu izdal odločbo, s katero bo priznal pravico do storitev socialnega vključevanja. Na odločbo pa se invalid lahko tudi pritoži.

Ostale določbe zakona, ki so med drugim razširile krog invalidov na osebe s hudimi avtističnimi motnjami, določile pravico prejemati nadomestilo za invalidnost ter pravico do dodatka za pomoč in postrežbo po pokojninskem zakonu, pa veljajo od januarja 2019.

>> Več: Invalidi od danes s pravico do socialnega vključevanja