c S

Objavljena ocena direktive o pravicah žrtev

29.06.2022 09:04 Evropska komisija v objavljeni oceni > direktive o pravicah žrtev ugotavlja, da je direktiva v zadnjih desetih letih prispevala k izboljšanju življenj žrtev po vsej EU, vendar so še vedno možne izboljšave.

Žrtve se zdaj lahko zanesejo na zavezujoče pravice, kot so pravica do obveščenosti, pravica do podpore in zaščite ter pravica do dejavnejšega sodelovanja v kazenskem postopku. Vendar pa obstajajo možnosti izboljšave na več področjih, na primer glede dostopa do informacij za otroke, brezplačne psihološke podpore ali izvajanja zaščitnih ukrepov na nacionalni ravni.

Celotno sporočilo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_22_4193