c S
Zasedanje delovne skupine za vodenje zaposlenih 13.05.2022 11:37

V Parizu 12. in 13. maja 2022 poteka 37. srečanje delovne skupine Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za vodenje zaposlenih, na katerem delegati obravnavajo teme mobilnosti in fleksibilnosti javnih uprav, spodbujanja kulture učenja kot ključnega akterja inovativnosti, prilagajanja novim razmeram ter odpornosti.

Posebna pozornost je namenjena tudi vprašanjem, kakšno kulturo vodenja naj javne uprave gradijo za prihodnost, kako izgleda odporna kadrovska funkcija, pripravljena na prihodnje izzive ter katere inovativne prakse uporabljajo države pri izboljšanju načrtovanja človeških virov.

Prvi dan srečanja je kot govorec in predstavnik Slovenije nastopil tudi generalni direktor Direktorata za javni sektor Peter Pogačar, ki je v svoji predstavitvi izpostavil, da se je slovenska javna uprava v zadnjih dveh letih uspešno soočila s številnimi izzivi. Med drugimi so okoliščine zahtevale spremembe načina dela, komuniciranja ter tudi vodenja zaposlenih.

"Javna uprava je pokazala, da je lahko agilna in odzivna, hkrati pa tudi fleksibilna, kar je še posebej pomembno za premagovanje izzivov v prihodnosti. Delo na daljavo se je izkazalo kot dobra praksa, zato bomo kombiniran način dela ohranili in ga sistemsko uredili. Razvijamo tudi informacijsko podporo kadrovskim procesom v državni upravi. Interni trg dela, znanja in priložnosti bo eden od modulov, ki predstavlja novo priložnost za izmenjavo informacij o ponudbi in povpraševanju na trgu dela državne uprave."

Pogačar je predstavil tudi program Partnerstvo za spremembe, nacionalno platformo sodelovanja med zaposlenimi v slovenskem javnem in zasebnem sektorju. Program omogoča izmenjave zaposlenih med sektorjema, v sodelovanju z različnimi deležniki pa se rešujejo izzivi za boljše poslovno in življenjsko okolje v Sloveniji. "V zadnjem obdobju smo se zagotovo veliko naučili. Javna uprava je dobila potrebno spodbudo k uvajanju sprememb, hkrati pa smo pridobili dragocene izkušnje, kako se soočiti z aktualnimi izzivi - eden od njih je tudi, kako pritegniti mlade, strokovnjake in talente, da se ti odločijo za delo v javni upravi. V preteklosti je bilo zagotovilo stabilne zaposlitve dovolj, vendar danes temu ni več tako. Z ukrepi, kot so: kombiniran način dela, interna mobilnost in vseživljenjsko učenje ter usposabljanje, ima javna uprava možnost za ustvarjanje bolj privlačnih delovnih mest, ki bodo izpolnila pričakovanja novih zaposlenih in tudi javno upravo postavila na zemljevid kot zaželenega delodajalca," je še dodal Pogačar.

Zasedanje delovne skupine za vodenje zaposlenih | Avtor Ministrstvo za javno upravo

Zasedanje delovne skupine za vodenje zaposlenih | Avtor Ministrstvo za javno upravo

  • Ministrstvo za javno upravo