c S
Do pravice brez pravdanja 12.05.2022 16:31

Notarska zbornica Slovenija je članica Pobude srednjeevropskih notariatov (t.i. Heksagonala), v okviru katere se trenutno  izvaja projekt “Justice without Litigation for Europe” (JuWiLi) ali Pravica brez pravdanja za Evropo, ki je sofinanciran s strani Evropske Unije. Projektu, ki bo trajal do konca letošnjega leta, so se kot partnerke priključile notarske zbornice Avstrije, Hrvaške, Češke, Slovaške in Slovenije, Univerzi na Dunaju in Grazu, Ekonomski raziskovalni institut Economia in Svet notariatov Evropske unije (CNUE).

Bistvena naloga projekta je podrobna analiza nepravdnih postopkov, ki jih pogosto izvajajo notarji, in pregled razlag in definicij termina 'sodišče' kot je uporabljeno v predpisih EU. Projekt zajema  pravno in ekonomsko analizo nepravdnih postopkov, ki jih v sodelujočih državah izvajajo notarji, kot je npr. urejanje nespornih  zapuščinskih zadev.

Ratej je ob zaključku konference povedal, da »se na ministrstvu zavedamo tega, da se določena opravila in nesporna vprašanja lahko hitreje in enostavneje rešijo pri notarju. Pomembno je, da se o vlogi in prepletanju oziroma razmejitvi pristojnosti in nalog vodi razprava tako z notarji kot tudi sodišči in se tako pretehtajo prednosti in slabosti različnih možnih rešitev ter sprejme rešitev, ki bo v korist tako državljanov v zapuščinskih postopkih kot tudi državljanov v drugih sodnih postopkih, ki bi lahko ob razbremenitvi tekli hitreje.«

Izpostavil je tudi, da bodo rešitve, ki bodo omogočale povezovanje notarja z različnimi javnopravnimi evidencami, pozitivno občutili uporabniki na različnih področjih družbenega urejanja, predvsem na področju nepremičninskega in gospodarskega prava. Pripravljene normativne novosti primarno zasledujejo cilj, ki krepi zagotavljanje pravne varnosti in odpravo administrativnih ovir. Upoštevaje dane možnosti bo ministrstvo v prihodnje nadaljevalo s prizadevanji za sprejem predlaganih rešitev.

»V luči celovite digitalizacije notarskih storitev so v zaključni fazi usklajevanj spremembe in dopolnitve Statuta Notarske zbornice Slovenije, ki bodo v primeru naravne ali druge hujše nesreče, ob večjih epidemijah ali podobnih večjih izrednih dogodkih, ko bi izvedba skupščine z osebno navzočimi notarji predstavljala tveganje za zdravje ali varnost notarjev in je to nujno zaradi sprejetja odločitev, s katerimi ne bi bilo mogoče odlašati, omogočale izvedbo skupščine NZS na daljavo. Tudi za spremembe in dopolnitve Statuta NZS si bo ministrstvo v prihodnje prizadevalo, da se bo s postopkom podaje soglasja vlade nadaljevalo,« je še dodal Ratej.

Avtor MP

  • Ministrstvo za pravosodje