c S
Ocena učinkov Direktive pravic žrtev kaznivih dejanj 22.07.2021 14:14

Evropska komisija je 19. julija2021 začela javno posvetovanje glede ocene učinkov Direktive 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 25. oktobra 2012, o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj, ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ.

V ta namen je Komisija pripravila petdelni vprašalnik. Cilj posvetovanja je zbrati informacije, podatke in izkušnje relevantnih deležnikov (državni organi, nevladne organizacije, organizacije za podporo žrtvam in posamezniki, zlasti žrtve) glede relevantnosti, skladnosti, učinkovitosti, ter uspešnosti in dodane vrednosti direktive.  Vljudno vas vabimo, da odgovorite na vprašalnik (to je možno tudi v slovenskem jeziku), odziv pa je možno podati tudi zgolj na posamezne dele vprašalnika. Posvetovanje se bo zaključilo 25.10.2021.

  • Ministrstvo za pravosodje