c S
Popravljalni ukrepi vlade in zavoda za blagovne rezerve za računsko sodišče zadovoljivi 22.07.2021 11:47 Računsko sodišče je ocenilo, da so bili popravljalni ukrepi vlade in zavoda za blagovne rezerve, ki so jih sprejeli na podlagi revizije učinkovitosti nabav zaščitne in medicinske opreme za obvladovanje epidemije, zadovoljivi.