c S
Resolucija o ocenjevanju nacionalnih programov za okrevanje 10.06.2021 15:37 Bruselj, 10. junija (STA) - Evropski parlament je danes s 514 glasovi za in 163 proti sprejel resolucijo o ocenjevanju doslej pripravljenih nacionalnih programov držav članic EU za okrevanje. Poslanci so pri tem poudarili, da je instrument za okrevanje in odpornost zgodovinska priložnost za dolgoročno trajnostno rast.

Instrument za okrevanje in odpornost je zgodovinski instrument EU, ki je namenjen ne le omilitvi negativnih posledic pandemije covida-19, temveč mora imeti tudi trajen vpliv na blaginjo ter na enakomerno krepitev gospodarske rasti, so sporočili iz Evropskega parlamenta. Poslanci so Evropsko komisijo ob tem pozvali, naj potrdi le tiste načrte, ki polno izpolnjujejo cilje, določene v uredbi o instrumentu za okrevanje in odpornost, in naj ne kloni pred političnimi pritiski.

Obenem od komisije zahtevajo podrobno oceno predloženih nacionalnih načrtov za okrevanje. Komisija mora zagotoviti, da bodo načrti učinkovito prispevali k napredku na področju zelenega prehoda, digitalne preobrazbe, konkurenčnosti, socialne kohezije, institucionalnega odziva in pripravljenosti na krize ter naslednje generacije vključno z izobraževanjem in veščinami.

V Evropskem parlamentu so obenem prepričani, da mora biti vsaj 37 odstotkov sredstev namenjenih podnebnim ukrepom, vključno z biotsko raznovrstnostjo, načelo "ne povzroči znatne škode" pa je po njihovi oceni ključno orodje za podporo zelenemu prehodu.

Digitalizaciji mora biti namenjenih najmanj 20 odstotkov sredstev, ta pa morajo po mnenju poslancev prispevati k digitalni preobrazbi vključno z varnostnimi vprašanji, strateškimi interesi EU ter digitalno infrastrukturo.

Sredstva iz načrtov za okrevanje in odpornost morajo biti pravično razdeljena med različnimi sektorji in deli družbe, pri čemer je treba upoštevati tudi naslednje generacije ter enakost spolov, še poudarjajo poslanci.

Opozorili so tudi na projekte brez realne dodane vrednosti. Poslanci pri tem vztrajajo, da morajo biti vse reforme in naložbe povezane s posameznimi mejniki in cilji, ki morajo biti relevantni, jasni, podrobni in predmet ustreznega nadzora na podlagi skupnih kazalnikov. Ti ukrepi morajo prispevati k preprečevanju in odkrivanju korupcije, goljufij in konfliktov interesov ob uporabi sredstev.

Spomnili so tudi na uredbo o pogojevanju porabe sredstev EU s spoštovanjem načel pravne države. Pri tem so poudarili, da nobeden izmed projektov ne sme biti v nasprotju z vrednotami EU. Obenem želijo zagotoviti, da bosta izvajanje in nadzor nad projekti iz načrta potekala v posvetovanju s civilno družbo, socialnimi partnerji ter lokalnimi in regionalnimi oblastmi, da bi tako bolje vključili prejemnike sredstev ter zagotovili preglednost načrtov, so še sporočili iz Evropskega parlamenta.