c S
Zagovornik načela enakosti poslancem priporočil potrditev spremenjene definicije posilstva in spolnega nasilja 04.05.2021 13:05 Ljubljana, 04. maja (STA) - Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je poslankam in poslancem, članom odbora za pravosodje, priporočil, naj potrdijo novelo kazenskega zakonika, s katero bi veljavno obravnavo kaznivih dejanj posilstva in spolnega nasilja po modelu prisile zamenjali z modelom afirmativnega soglasja oziroma t. i. modelom samo ja pomeni ja.

Članom odbora je priporočil tudi sprejetje vseh vladnih dopolnil, ki po njegovi oceni novelo pomembno izboljšujejo z vidika pravne varnosti kot bistvenega elementa kazenske zakonodaje in z vidika zaščite oseb z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi.

Zagovornik je v pismu poslancem pojasnil, da v skladu z zakonom o varstvu pred diskriminacijo za obravnavo primerov posilstva ali spolnega nasilja sicer ni pristojen, saj ti sodijo na kazenskopravno področje. Vendar pa spremlja širše področje spolne nedotakljivosti v skladu z zakonodajo, ki mu nalaga spremljanje splošnega stanja v Sloveniji na področju varstva pred diskriminacijo in položaja oseb z določenimi osebnimi okoliščinami.

Odbor Združenih narodov za odpravo vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW) pa je že leta 1992 nasilje nad ženskami opredelil kot obliko diskriminacije zaradi spola, ker je to zoper njih usmerjeno zato, ker so ženske, ali ker jih prizadene nadpovprečno. Takšno nasilje vključuje tudi nasilna dejanja spolne narave, je pojasnil zagovornik.

Uveljavitev obravnave kaznivih dejanj posilstva in spolnega nasilja po t. i. modelu samo ja pomeni ja predstavlja pomemben korak naprej na področju varstva spolne avtonomije in razbijanja spolnih stereotipov, hkrati pa pomeni tudi ustrezno uresničevanje 36. člena Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima, je še zapisal zagovornik.