c S
V TGZS ob negotovosti glede ponovnega obratovanja za nove ukrepe pomoči panogi 04.03.2021 11:53 Ljubljana, 04. marca (STA) - V Turistično gostinski zbornici Slovenije (TGZS) opozarjajo na negotov začetek ponovnega obratovanja panoge, zaradi česar bodo po njihovem v izogib stečajem in množičnemu odpuščanju potrebni novi ukrepi pomoči. Poudarjajo predvsem potrebo po večjem obsegu sofinanciranja fiksnih stroškov in nujnem odlogu finančnih obveznosti družb še za 12 mesecev.

"Kljub ukrepom, ki so bili do sedaj sprejeti v pomoč turističnemu gospodarstvu, v panogi narašča obseg podjetij, ki ne zdržijo več finančnih obremenitev in zaključujejo s poslovanjem, prav tako pa stalno narašča število oseb, ki so izgubile delovno mesto v turizmu," opozarjajo v zbornici, kjer so skupaj s povezanimi turističnimi združenji v januarju in februarju na vlado naslovili več predlogov dodatne pomoči.

Dodatna pomoč je po njihovem prepričanju nujno potrebna, saj podatkov o časovnici ponovnega zagona dejavnosti, ki jo je lansko pomlad doletelo dvoinpolmesečno zaprtje, nato pa jeseni še zaprtje v drugem valu epidemije covida-19, ni.

V TGZS menijo, da je le z dodatno pomočjo panogo mogoče pripeljati do vnovičnega obratovanja, zato pozivajo k takojšnjemu sprejemu novega, že devetega protikoronskega paketa ukrepov, prednostno namenjenega panogam, ki jim je poslovanje prepovedano.

Med drugim predlagajo, da se ukrep pomoči za sofinanciranje fiksnih stroškov prilagodi za tiste subjekte, ki so zaradi obstoječih omejitev upravičeni do bistveno premajhne pomoči glede na izpad poslovanja. Ukrep bi podaljšali do konca leta, panogam, ki ne smejo obratovati, bi povečali odstotek sofinanciranja, in sicer z 0,6 na 1,4 odstotka in z 1,2 na dva odstotka, spremenili omejitev financiranja, vezanega na izgubo, s 70 na 90 odstotkov ter obdobje spremljanja s treh na šest mesecev.

Želijo si tudi, da bi bil namesto treh pogoj za upravičenost do izplačil le eden, predlagajo pa še dodatno financiranje zagona obratovanja in financiranje dodatnih higienskih ukrepov v višini pomoči za kritje fiksnih stroškov zadnjega trimesečja.

Za podjetja, ki so z odlokom zaprta oz. jim je bistveno oteženo poslovanje, predlagajo nov, dodaten ukrep, in sicer finančno spodbudo v obliki nadomestila petodstotnega izpada prometa iz leta 2019.

Ukrep subvencioniranja čakanja na delo bi v zbornici dopolnili z navedbo obveze po prepovedi odpuščanj le v času prejemanja subvencije. Zvišanje osnove za subvencioniranje skrajšanega delovnega časa bi namesto dosedanje višine minimalnega nadomestila za primer brezposelnosti spremenili do višine povprečne plače. Predlagajo tudi, da plačilo regresa država subvencionira v sorazmerni višini prepovedi obratovanja.

V zbornici si tudi želijo, da bi vse finančne obveznosti podjetij iz vseh vrst kreditnih pogodb prestavili na leto 2022 oz. za dodatnih 12 mesecev.

Predlagajo tudi, da se v primeru sprejetih zahtev po posebnih ukrepih za prehod mej (cepljenje in testi) doda prioriteta pri cepljenju za imetnike turističnih rezervacij, ki se jo komunicira Evropski komisiji preko evropskih turističnih združenj. Želijo si tudi izdaje novih turističnih bonov z razširjeno možnostjo unovčevanja ob pravočasni kampanji Slovenske turistične organizacije.

V zbornici sicer predlagajo tudi sprostitev poslovanja segmentov, kjer je že takoj mogoče zagotavljati varno obratovanje, npr. odprtje gostinskih teras po vzoru Hrvaške, glede ostalih segmentov pa opozarjajo na nujnost čim prejšnje informacije o terminih sproščanja.

"Podjetja se morajo pravočasno pripraviti na zagon, zlasti pa je potrebno pričeti z marketinškimi in prodajnimi aktivnostmi, sicer bomo zamudili okno za promocijo in se bodo turistični tokovi usmerili proti destinacijam izven Slovenije," izpostavljajo.