c S
Z nacionalnim programom do manj vrzeli med spoloma 23.02.2021 14:00 Ljubljana, 23. februarja (STA) - Predlog resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do leta 2030, ki je v javni razpravi do 19. marca, želi nasloviti vrzeli med ženskami in moškimi. Te ovirajo ljudi pri udejanjanju potencialov, zavirajo pa tudi gospodarski napredek, blaginjo in konkurenčnost, navaja predlog, ki ga je pripravilo ministrstvo za delo.

S predlogom naj bi zmanjšali vrzeli na vseh področjih javnega in zasebnega življenja, sledili bodo cilju, da imata oba spola enak položaj in enake možnosti za uživanje vseh pravic, prav tako pa tudi enako korist od rezultatov razvoja.

V EU še nobeni državi ni uspelo niti na enem področju merjenj popolnoma odpraviti vrzeli med spoloma, na nekaterih področjih pa so se razlike celo povečale. V Sloveniji se neenakosti kažejo predvsem v obliki trdovratne segregacije na trgu dela po spolu, nadalje pri plačni in pokojninski vrzeli med spoloma, razširjenosti nasilja nad ženskami in dekleti oziroma nasilja zaradi spola ter večji revščini zlasti starejših žensk.

Prav tako se razlike kažejo v neenaki porazdelitvi skrbstvenih in gospodinjskih obveznosti, kar negativno vpliva na položaj žensk na trgu dela, v neuravnoteženi zastopanosti spolov na številnih področjih in v stereotipnih prepričanjih, ki zavirajo razvoj potencialov ne glede na spol.

Predlog nacionalnega programa določa ukrepe na šestih tematskih področjih, ki so delovna in družinska razmerja ter socialno varstvo, izobraževanje, zdravje, nasilje nad ženskami, mesta odločanja in zunanje zadeve. Nosilci nalog so ministrstva in drugi organi, ki v sodelovanju z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skrbijo za izvajanje ukrepov iz nacionalnega programa.

Med ukrepi na področju delovnih razmerij je denimo predvidena podpora projektom za več zaposlitvenih možnosti na trgu dela za pripadnike manjšinskih etničnih skupnosti in invalidov. V okviru enega od ukrepov pa bodo spodbujali ženske, da se vključijo v vojaški in policijski poklic.

Na področju izobraževanja med drugim predlagajo, da bodo spodbujali k spolno nestereotipnim izbiram izobraževalnih programov in študijskih smeri na vseh ravneh izobraževanja, na področju zdravja pa bodo ugotavljali, zakaj se moški ne udeležujejo preventivnih programov. Z enim od ukrepov bodo tudi skušali povečati odzivnost moških v presejalnem programu za rak debelega črevesja in danke Svit.