c S
Pregled veljavnih odlokov in drugih predpisov za zajezitev epidemije 06.01.2021 11:27 Vlada je sprejela več odlokov, s katerimi podaljšuje ukrepe za zajezitev epidemije covida 19. Zadnji je bil sprejet nov odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, s katerim pa se ohranjajo doslej veljavne izjeme.

ODLOKI, KI BODO ZAČELI VELJATI:

VELJAVNI ODLOKI: 

DRUGI PREDPISI:


Od 1. januarja so podaljšani nekateri ukrepi s področja prestajanja zaporne kazni

Sklepi na področju vzgojno-izobraževalnega dela:

>> Več o drugih ukrepih ob epidemiji

Ljubljana, 5. januar 2021 (ius-info)