c S
Obvezno testiranje zdravstvenih delavcev na okužbo s koronavirusom se bo uvajalo postopno 21.11.2020 09:19 Ljubljana, 21. novembra (STA) - Testiranje zdravstvenih delavcev na prisotnost novega koronavirusa bo obvezno najmanj enkrat tedensko, če se pri izvajalcu pojavi okužba z virusom, določajo spremembe odredbe o ukrepih v organizaciji zdravstva zaradi epidemije covida-19, ki so bile v petek objavljene v uradnem listu. Testiranje se bo uvajalo postopoma od ponedeljka dalje.

Obvezno testiranje najmanj enkrat tedensko se bo izvajalo znotraj posamezne organizacijske enote izvajalca, kjer se je okužba pojavila, je navedeno v spremembah odredbe o začasnih ukrepih v organizaciji zdravstvene dejavnosti zaradi epidemije, ki so začele veljati danes.

Testiranje se bo v organizacijski enoti izvajalo od pojava okužbe in še najmanj 14 dni po zadnji ugotovljeni okužbi.

Delodajalec bo število in vrsto opravljenih testov ter število pozitivnih izvidov spremljal in o tem dnevno poročal Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Testiranje zdravstvenih delavcev, ki so že preboleli okužbo, pa ne bo obvezno.

Testiranje in poročanje se bo glede na spremembe odredbe uvajalo postopoma in ob sprotnem vrednotenju rezultatov od ponedeljka dalje, v celoti pa bo uvedeno najpozneje do 7. decembra.

Ministrstvo za zdravje je izdalo tudi navodila glede izvajanja in financiranja mikrobioloških preiskav na novi koronavirus, po katerih lahko te preiskave poleg Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ter Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo medicinske fakultete v Ljubljani neposredno pri bolniku opravljajo tudi zdravstveni domovi, bolnišnice in nekateri koncesionarji, je ministrstvo objavilo na spletni strani.

Proračun po njihovih navedbah zagotavlja financiranje za preiskave in teste, ki so medicinsko indicirani. Prav tako se financira preventivno testiranje zdravstvenih delavcev in sodelavcev pri izvajalcih, ki opravljajo zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe, vključno s socialnovarstvenimi zavodi.

Pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije lahko uveljavljajo zahtevke za povračilo stroškov preiskav vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe za PCR teste ter izvajalci, imenovani s sklepi ministra za zdravje.

Izvajalci posredujejo rezultate vseh testiranj in preiskav v Centralni register podatkov o pacientih, kot to določi NIJZ.

Glede uvedbe testiranja v socialnovarstvenih zavodih pa na ministrstvu pojasnjujejo, da bodo v naslednjem tednu potekala nadaljnja usklajevanja z vsemi deležniki.