c S
TZS v tretjem paketu pričakuje uveljavitev subvencije najemnin 22.05.2020 10:34 Ljubljana, 22. maja (STA) - TZS vlado poziva, naj za čas, ko je bilo zaradi ukrepov za preprečitev širjenja koronavirusa delno ali v celoti onemogočeno opravljanje dejavnosti z uporabo poslovnih stavb in prostorov, omogoči subvencioniranje obveznosti iz najemnih razmerij. Ocena finančnih posledic ukrepa za proračun znaša šest milijonov evrov, so ocenili v TZS.

Po predlogu, ki so ga predložile delodajalske organizacije, bi bil najemnik upravičen do subvencije najemnine, ki se izračuna glede na odstotek znižanja dohodka iz dejavnosti oz. prometa v obdobju uveljavljanja subvencije v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta, so v današnjem sporočilu zapisali v Trgovinski zbornici Slovenije (TZS). Ta ukrep bo po njihovem pomembno prispeval k ohranitvi delovnih mest.

Če je promet najemnika na mesečni ravni nižji od 80 do 99 odstotkov, bi se dodelila subvencija v višini 50 odstotkov mesečne najemnine, če je nižji od 60 do 79 odstotkov, subvencija v višini 30 odstotkov mesečne najemnine, če je nižji od 40 do 59 odstotkov, pa subvencija v višini 12,5 odstotka mesečne najemnine.

V TZS so kot dobro prakso izpostavili Avstrijo, ki v okviru koronskega sklada za pomoč podjetjem omogoča nepovratna sredstva za fiksne oz. poslovne odhodke, kamor se vključuje tudi strošek najemnine, in sicer v višini do 75 odstotkov. Navedli so primer Italije, ki najemnine subvencionira do 60 odstotkov v obliki davčne olajšave, in Nemčijo, ki je pomagala podjetjem s pavšalnim zneskom za kritje stroškov.

"TZS se na številne pobude članov, ki so najemniki in najemodajalci, od začetka koronske krize zavzema za to, da bi bila v Sloveniji podjetja, ki so bila zaradi vladnega odloka v celoti ali deloma zaprta, deležna primerljive pomoči države pri teh stroških. Zato smo pripravili in podprli predlog ministrstva za gospodarstvo, ki je bil pripravljen ob predlogih vsebin že za drugi protikoronski zakon," so izpostavili.