c S
Banke lahko pri ugotavljanju kreditne sposobnosti potrošnika izločijo začasno znižanje dohodkov 22.05.2020 09:42 Ljubljana, 22. maja (STA) - Banke bodo lahko mesece z začasno znižanimi dohodki, ki so posledica epidemije koronavirusa, izločile iz izračunavanja kreditne sposobnosti potrošnika, saj je Banka Slovenje prilagodila sedaj veljavna pravila. Spremembe bodo začele veljati z junijem, so danes sporočili iz Banke Slovenije.

"Prilagoditev pravil bankam omogoča, da lahko dohodke za mesece z epidemijo izločijo iz izračuna letnega dohodka potrošnika, če so bili ti nižji kot pred razglasitvijo epidemije. Banke to možnost lahko izkoristijo, ko razpolagajo z vsaj enim podatkom o obračunanem in izplačanem dohodku, iz katerega izhaja, da je vpliv epidemije na dohodek potrošnika prenehal. V tem primeru banka dohodek potrošnika izračunana način, da se preostale razpoložljive podatke za zadnjih 12 mesecev preračuna na letno raven, pri čemer se dohodke, značilne za posamezna četrtletja, kot sta regres in božičnica, upošteva le enkrat," so zapisali.

Novembra lani je začel veljati sklep o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva. Z njim je Banka Slovenije kot zavezujočo omejitev postavila tudi razmerje med letnim stroškom servisiranja celotnega dolga in letnim dohodkom potrošnika.

Ker epidemija in z njo povezane gospodarske posledice lahko pomembno vplivajo na višino dohodkov potrošnikov in na njihovo kreditno sposobnost, je Banka Slovenije za primer začasnih sprememb na ravni dohodka dopolnila sklep v delu, ki opredeljuje način izračuna potrošnikovega dohodka. Kreditna sposobnost potrošnika se namreč določa glede na razmerje med stroškom servisiranja celotnega dolga in letnim dohodkom. Pri izračunu letnega dohodka potrošnika se upošteva dohodek v obdobju enega leta pred sklenitvijo nove kreditne pogodbe.

"Kadar gre za začasno spremembo dohodka zaradi izjemnih zunanjih okoliščin, ni smiselno, da se to začasno obdobje upošteva pri izračunu kreditne sposobnosti potrošnika tudi v naslednjih 12 mesecih," so pojasnili v Banki Slovenije, kjer so navedli še, da bo ta sklep danes objavljen v uradnem listu in bo začel veljati 1. junija.