c S
Sindikat zdravstva in socialnega varstva poziva k izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah vsem zaposlenim 26.03.2020 12:52 Ljubljana, 26. marca (STA) - Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije je na pristojna ministrstva naslovil poziv za rešitev ključnih odprtih vprašanj ob epidemiji. Med drugim pozivajo, naj zaposleni ne ostajajo na čakanju na domu. Pozivajo še, naj se dodatek za delo v rizičnih razmerah izplača vsem zaposlenim, in ne le tistim, ki delajo s koronavirusom.

V pozivu so ministrstvi za zdravje ter za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opozorili, da ostaja odprto vprašanje čakanja na delo doma. Marsikateri zdravstveni zavod pošilja svoje zdravstvene delavce na čakanje na delo doma oz. jim celo predlaga ali odreja koriščenje dopusta. V sindikatu ocenjujejo, da je to v teh razmerah nesprejemljivo in nesmiselno. Zdravstveni delavci in tudi nekateri delavci v socialnem varstvu bi po mnenju sindikata lahko potencialno pomagali v drugih zavodih.

Vlado pozivajo, naj spodbudijo izvajalce v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, da priskočijo na pomoč tam, kjer se že borijo z okužbo. Tako kot primer izpostavljajo Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, kjer bi potrebovali pomoč tako pri delu s stanovalci kot tudi pri psihološki strokovni podpori zaposlenim.

Ponovno so pozvali tudi, naj delodajalci, kjer je to mogoče, organizirajo delo od doma in s tem zaposlenih ne izpostavljajo po nepotrebnem nevarnosti.

Člani sindikata pa so jih obvestili, da nameravajo nekateri zdravstveni zavodi dodatek za delo v rizičnih razmerah izplačati samo tistim zaposlenim, ki imajo opravka s koronavirusom, ostalim pa ne. V sindikatu so ocenili, da je to v nasprotju s kolektivno pogodbo za javni sektor. Hkrati pa, tako v sindikatu, ne zasleduje cilja nagrajevanja tistih zaposlenih, ki v teh dneh delajo vse, da bi preprečili širjenje okužbe.

Predlagajo, naj vlada pozove vse delodajalce v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, naj dodatek izplačajo vsem, ki delajo v obdobju epidemije. Pozivajo še naj vlada zagotovi dodatna namenska sredstva za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah. V sindikatu so opozorili, da si ne znajo predstavljati reakcije zaposlenih v zdravstvu, ki kljub obljubam in opravljenemu delu, dodatka ne bi prejeli.

V pozivu pa so izrazili tudi zadovoljstvo, da se je vlada odzvala na prejšnji poziv. V njem so opozorili na nujno zagotovitev zaščitne opreme, dodatna finančna sredstva iz naslova dela v povečanem obsegu dela in rizičnih razmerah. Predlagali so tudi odobritev višjih potnih stroškov v času nedelovanja javnega prevoza, v novih ukrepih vlade pa je predvidena uzakonitev našega predloga za višje povračilo nadomestila za odsotnost zaradi varstva otrok ali nemožnosti prihoda na delo zaradi nedelovanja javnega prevoza.

Poziv po višjih potnih stroških so sicer v sindikatu tokrat ponovili. Zahtevajo, naj zaposlenim v času nedelovanja javnega prevoza pripadajo višji potni stroški za uporabo lastnega avtomobila za opravljanje dela iz pogodbe o zaposlitvi v višini 30 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina.