c S
Zadeva Stožice 02.03.2020 07:00 Več kot leto dni po prvem predobravnavnem naroku bo v torek znova na sodišču zadeva Stožice, v kateri tožilstvo obtoženim očita škodo na račun evropskih sredstev in preslepitev bank pri pridobivanju posojil za športno-trgovski center. Med obtoženimi je tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ki je večkrat zanikal, da bi storil kaznivo dejanje.

Tožilstvo Jankoviću in osmim soobtoženim očita več kaznivih dejanj, med drugim zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, goljufijo na škodo EU, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in ponareditev ali uničenje poslovnih listin.

Sojenje je steklo decembra predlani, ko so obtoženi najprej dosegli menjavo sodnice, tožilstvo pa je nato pred 10. decembrom lani, ko bi se moral predobravnavni narok po napovedih nadaljevati, zahtevalo, da se sojenje prenese na drugo tožilstvo.

Tožilstvo javno ni pojasnjevalo zahteve, vrhovno sodišče pa je njihove očitke povzelo z besedami, "da naj bi bilo podanih več okoliščin, ki utegnejo vplivati na videz nepristanskosti odločanja Okrožnega sodišča v Ljubljani in na zaupanje, ki ga mora sodišče uživati pri strankah postopka".

Z njimi se ni strinjal župan. "Če bi tožilka mislila resno, bi to storila pred tremi meseci, ko smo dobili vabila na sojenje. Samo da lahko zavleče zadevo," je tedaj za TV Slovenija dejal Janković. Vrhovno sodišče je zahtevo tožilstva sicer zavrnilo, zato se postopek lahko nadaljuje.


Janković očitke označil kot brezpredmetne

Janković naj bi podpisal sporne pogodbe v višini 1,8 milijona evrov za domnevno fiktiven najem parkirišč v Stožicah. S to potezo je Grep postal kreditno sposobno podjetje in je pri NLB leta 2010 lahko najel več kot 50 milijonov evrov kredita. Občina pa je s tem prišla do 9,4-milijonskega sofinanciranja iz slovenskega proračuna in evropskih sredstev. Zahtevku za izplačilo sofinanciranja, naslovljenemu na ministrstvo za šport, naj bi priložila ponarejeno situacijo družbe Grep.

Janković je že večkrat ocenil, da je to, kar mu očitajo, "popolnoma brezpredmetno". Spomnil je, da javni del Stožic stoji, zasebnemu podjetju, ki je šlo v stečaj, pa da je "očitno zelo dobro pomagal, da je šlo v stečaj".

Poleg Jankovića tožilstvo preganja še nekdanjega direktorja Zavoda Tivoli Romana Jakiča, Uroša Ogrina in Zlatka Srako iz podjetja Gradis-Energoplan (Grep), ki je gradilo Stožice, ter nekdanjega direktorja Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice Sama Lozeja.

Preganjajo še vodjo občinskega oddelka za šport Marka Kolenca, direktorja projekta gradnje Športnega parka Stožice Andreja Lavriča ter nekdanjega gradbenega nadzornika pri družbi DCC svetovanje in inženiring Boruta Skubica in Milana Črepinška iz družbe MCM inženiring, ki je izvajala gradbeni nadzor.


Na sodišču zoper župana več postopkov

Na ljubljanskem okrožnem sodišču sicer poteka še več postopkov proti Jankoviću. Tožilstvo je med drugim zahtevalo prenos pristojnosti v t. i. zadevi Gramozna jama, v kateri tožilstvo županu očita, da je izrabil svoj uradni položaj, da bi družbi Grep pridobil veliko premoženjsko korist, ko je potrdil obračun del, ki jih je ta izvedla v okviru sanacije gramozne jame po sistemu na ključ, na svojih spletnih straneh pojasnjuje Janković.

Zadeva Gramozna jama sega v leto 2009. Janković naj bi v tem primeru družbi Grep, ki je gradila Stožice, pridobil za 1,4 milijona evrov premoženjske koristi, obenem pa naj bi ji z lažnimi dokumenti omogočili pridobitev 5,5 milijona evrov posojila pri Banki Koper.

Vrhovno sodišče je medtem tudi zavrnilo zahtevo za prenos pristojnosti v zadevi, povezani z delnicami Mercatorja. Tožilstvo Jankoviću očita, da se je z vrsto zapletenih poslovnih transakcij izognil plačilu davka od dobička iz kapitala pri prodaji delnic Mercatorja leta 2006. Takrat je 47.000 delnic uradno prodala družba Electa Inženiring, ki je bila v lasti podjetja županovih sinov Damijana in Jureta Jankovića.

Poleg tega je na Okrožnem sodišču v Ljubljani lani postala pravnomočna obtožnica v zadevi Hladilna strojnica. Energetika Ljubljana naj bi po posredovanju župana kupila prostor za hladilno strojnico v Stožicah od graditelja kompleksa, družbe Grep, čeprav ta sploh ni bil lastnik prostora, ampak je imel le stavbno pravico. Ob tem naj bi bilo v že prej podpisani pogodbi določeno, da bo Energetika prostore dobila brezplačno.

Cena za prostor je sprva znašala 1,2 milijona evrov (brez davka), nato pa so sklenili, da Energetiki dodatno zaračunajo že plačani prostor za strojnico, tokrat so prostor zaračunali v kubičnih metrih. Pripravljen je bil aneks k prvotni kupoprodajni pogodbi, vrednost pa je narasla na več kot tri milijone evrov. V zapletenem krogu finančnih transakcij so se znašla podjetja, povezana z družino Janković, nekaj denarja naj bi se po prepričanju tožilstva steklo neposredno na županov račun.


V dveh primerih oproščen

To pa niso edini postopki, ki jih je imel ljubljanski župan. Okrožno sodišče v Ljubljani je Jankovića marca lani oprostilo obtožbe o prejemanju podkupnine. Sodnica Vladislava Lunder je ob izreku sodbe ocenila, da dokazni postopek ni potrdil očitkov iz obtožbe tožilstva, da bi župan od Gratela za dodelitev posla zahteval podkupnino, temu pa tekom sojenja ni pritrdila tudi nobena od zaslišanih prič.

Pravnomočna pa je oprostilna sodba Jankoviću v primeru zadevi Niš, v kateri je Janković s soobtoženimi po mnenju tožilca s sklepanjem navideznih pogodb in plačevanjem storitev, ki nikoli niso bile opravljene, Mercator oškodoval za 100.000 evrov. Ovadba tožilstva je temeljila na reviziji, ki jo je v Mercatorju leta 2006 opravila revizijska hiša Deloitte glede poslovanja družbe v času, ko jo je še vodil Janković.

Ljubljana, 29. februarja (STA)