c S
Kaj je repatriacija? 12.08.2019 07:19 Repatriacija je od leta 2006 pravno urejena v zakonu o odnosu Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja. Ta zakon jo definira kot priseljevanje Slovencev v domovino, ki ga organizira in financira Republika Slovenija.


Po postopku repatriacije se v Slovenijo lahko priselijo Slovenci iz držav, za katere se ugotovi, da se nahajajo v hudi gospodarski in politični krizi in kjer so Slovenci izpostavljani različnim pritiskom, ter Slovenci, ki lahko doprinesejo k razvoju ter uveljavitvi Republike Slovenije.

Odločanje o tem, kdaj je mogoče krizo v neki državi obravnavati kot hudo politično ali drugačno krizo, je v pristojnosti ministrstva za zunanje zadeve.

Na podlagi odločitve pristojnega ministrstva lahko nato vlada sprejme sklep o začetku izvajanja postopka repatriacije.

Repatriacija se financira iz proračuna Republike Slovenije, s proračunskih postavk državnih organov in iz drugih virov.

Status repatriirane osebe lahko traja največ 15 mesecev in ga ni mogoče podaljšati.

vir: zakon o odnosu Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja

Ljubljana, 11. avgusta (STA)