c S
Zahteva za objavo popravka: NPU preiskuje sum zlorabe položaja, neuradno glede prevzema Perutnine Ptuj 01.07.2019 10:22 Za novico z naslovom NPU preiskuje sum zlorabe položaja, neuradno glede prevzema Perutnine Ptuj z dne 27. junija 2019 smo prejeli zahtevo za objavo popravka, ki ga v celoti objavljamo v nadaljevanju. Prikaz nasprotnih dejstev je bil objavljen tudi s strani STA.

Spoštovani,

na spletni strani www.iusinfo.si je bil dne 27.06.2019 objavljen članek z naslovom »NPU preiskuje sum zlorabe položaja, neuradno glede prevzema Perutnine Ptuj«, in sicer na spletnem naslovu https://www.iusinfo.si/mediisko-sredisce/dnevne-novice/245061# (v nadaljevanju: Članek). Vsebina Članka se nanaša na preiskavo, ki jo je Nacionalni preiskovalni urad izvajal v Abanki, vendar pa so v Članku navedena tudi neresnična in nepreverjena dejstva glede naju ter družbe Taxgroup.

Vezano na zgoraj navedeni Članek tako na uredništvo www.iusinfo.si naslavljava zahtevo za popravek oziroma prikaz nasprotnih dejstev, skladno s 26. členom Zakona o medijih, saj so bile z objavo Članka prizadete tako najine pravice in interesi kot pravice in interesi družbe Taxgroup.

V Članku se navaja, da naj bi Matija in Klemen Šešok, lastnika družbe Taxgroup, organizirala menedžerski prevzem Perutnine Ptuj. Navedeno v celoti zavračava, ker gre za neresnico.

Glede na navedeno zahtevava objavo sledečega popravka:

V prevzemu Perutnine Ptuj nisva nikoli sodelovala.

Navedba je še toliko boli neosnovana, ker se v Sloveniji ob prevzemih točno navede kdo jih izvaja, to so prevzemniki, med katerimi ni bilo naju, niti družbe Taxgroup ali katerekoli z nama povezane osebe.

Prav tako se iz dokumentacije, ki se obravnava po prevzemni zakonodaji, popolnoma jasno vidi, kdo so organizacije, ki pri prevzemih vodijo postopke in jih organizirajo. Družba Taxgroup ni pripravljala ponudbe za prevzem, niti ne druge prevzemne dokumentacije ali se kakorkoli dogovarjala za financiranje prevzema oziroma izvajala druge aktivnosti v zvezi s ponudbo za prevzem Perutnine Ptuj, niti nisva nobene izmed teh aktivnosti opravljala midva.

Glede na zgoraj navedeno tako odgovornega urednika pozivamo, da predmetni popravek objavi skladno s 27. členom Zakona o medijih.

Matija Šešok
Klemen Šešok