c S

Policisti z večjo nevarnostjo pri delu uvrščeni v peto skupino poklicnega zavarovanja

28.05.2019 14:26 Ljubljana, 28. maja (STA) - DZ je danes z 82 glasovi za in nobenim proti sprejel predlog spremembe zakona o organiziranosti in delu v policiji, s katerimi vlada uresničuje del dogovora s policijskimi sindikati. Novela policiste, ki opravljajo naloge, povezane z večjo nevarnostjo, namesto v zdajšnje tretje uvršča v peto skupino delovnih mest poklicnega zavarovanja.

Vlada je namreč 27. decembra s Policijskim sindikatom Slovenije in Sindikatom policistov Slovenije podpisala sporazumom o razreševanju strokovnih zahtev, s katerim se je zavezala, da bo v 60 dneh po podpisu v zakonodajni postopek vložila predlog spremembe zakona o organiziranosti in delu v policiji in ustrezneje uredila področje obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Veljavni zakon namreč trenutno določa, da policiste, ki opravljajo naloge, povezane z večjo nevarnostjo za varnost, zdravje ali življenje, policija obvezno dodatno pokojninsko zavaruje in jih uvrsti v tretjo skupino delovnih mest poklicnega zavarovanja. Danes sprejeta sprememba zakona pa bo te policiste uvrstila v peto skupino. Pri tem bo konkretna delovna mesta in skupino dodatnega pokojninskega zavarovanja določil minister za notranje zadeve v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Sprememba zakona se sicer nanaša na okoli 250 delovnih mest policistov.

V razpravi pretekli teden so podporo predlogu soglasno napovedali v vseh poslanskih skupinah, so pa v SDS in Levici ob tem tudi opozorili, da vlada s predlogom močno zamuja. "Vlada se je zavezala, da bo v roku 60 dni po podpisu omenjenega sporazuma spremembe vložila v DZ, kar pomeni, da je zamujala tri mesece. Zato smo danes soočeni z negativnimi posledicami, namreč policijski sindikati so zaradi zavajajočih in nestrokovno vodenih pogajanj ter postopkov realizacije zahtev vse bolj zaskrbljeni in upravičeno ogorčeni," je dejala Anja Bah Žibert iz SDS.

Boštjan Koražija iz Levice je opozoril, da neizpolnjeni ostajajo tudi nekateri drugi dogovori s sindikati javnega sektorja, zato je vlado pozval, naj jih izpolni.

Tudi v SMC po besedah Janje Sluga pričakujejo, da bo vlada v celoti izpolnila stavkovni sporazum s policisti, sami pa se bodo "še naprej zavzemali za izboljšanje položaja policistov".

Jernej Vrtovec (NSi) je opozoril, da je v policiji danes veliko težav, predvsem s pridobivanjem kadra, zato je "nujno celovito ukrepanje".

Igor Peček je povedal, da v LMŠ predlagane spremembe podpirajo, predvsem ker so policisti "izjemno pomembni člani naše družbe, eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na njihov status, pa je tudi ureditev poklicnega zavarovanja".

Podobno je v imenu poslanske skupine SD navedel Predrag Baković. "Predlog podpiramo, ker podpiramo dogovor vlade s policijskima sindikatoma," je dejal.

V SAB bodo po besedah Franca Kramarja predlog brez pomislekov podprli, saj se zavzemajo za dostojne pokojnine, "in to ne le policistov, ampak vseh državljanov".

Robert Polnar (DeSUS) je opozoril, da bo morala država za omenjeno skupino policistov zaradi povečane prispevne stopnje nameniti dodatnih 21.000 evrov, a da slednje predstavlja le šest tisočink odstotka proračuna za policijo.

V SNS po besedah Dušana Šiška predlog podpirajo, ker menijo, da je treba urediti nekatere posebnosti delovnopravnih razmerij v policiji.