c S
Ministrstvo z novelo zakona o zaposlovanju tujcev 18.10.2018 09:54 Ljubljana, 18. oktobra (STA) - Ministrstvo za delo je pripravilo predlog novele zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, s katero bi na podlagi evropske direktive med drugim opredelili pogoje za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva in prostovoljnega dela ter dela varušk au pair.

Kot so za STA pojasnili na ministrstvu, se direktiva nanaša tudi na programe izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov. Gre za t. i. prenovitveno direktivo, s katero se nadomeščata do sedaj veljavna direktiva o pogojih za sprejem državljanov tretjih držav za namene študija, izmenjav učencev, neplačanega usposabljanja ali prostovoljnega dela ter direktiva o posebnem postopku za dovolitev vstopa državljanom tretjih držav za namene znanstvenega raziskovanja.

Z novelo zakona o tujcih bi na novo uredili izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja dela na področju raziskav in visokega šolstva ter izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija.

Po predlogu bi uredili tudi nove vrste enotnih dovoljenj za prebivanje in delo ter dovoljenj za začasno prebivanje. Na novo bi določili izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi iskanja zaposlitve in samozaposlitve za raziskovalca, ki je v Sloveniji zaključil raziskovalno delo.

Opredelili bi tudi izdajo dovoljenja za študenta, ki je v Sloveniji zaključil študij na visokošolskem zavodu, ter dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja prostovoljnega dela.

V slovenski pravni red bi uvedli tudi dve novi vrsti enotnih dovoljenj za prebivanje in delo, in sicer enotnega dovoljenja zaradi opravljanja pripravništva in enotnega dovoljenja zaradi opravljanja dela varuške au pair.

Proti predlogu novele je ostro nastopila skupina organizacij in posameznikov, ki ministrstvu očita, da uvaja novo kategorijo tujk - "brezpravne služkinje". Kot navajajo v sporočilu, pod katerega so se med drugim podpisali Delavska svetovalnica, društvo Iskra, Sindikat Mladi plus in Ženski lobi Slovenije, ministrstvo zagovarja stališče, da lažja gospodinjska dela in skrb za otroke zaradi narave opravljanja dela na domu niso delo in jih zato ni treba regulirati.

"Predlagatelj pri tem spregleda, da direktiva izpostavlja potrebo po boljši zaščiti varušk au pair in ne njihove izločitve iz zakonske ureditve, zaradi česar lahko pride do zakonske praznine in številnih zlorab tega instituta v 'sivi coni' in tudi delovne sile same," so opozorili.

Ministrstvu očitajo, da želijo na tem področju legalizirati prekarno delo oziroma delo na črno, ob tem pa izpostavljajo, da so določbe iz direktive, ki se nanašajo na prostovoljce in varuške au pair, neobvezujoče.

Dodali so še, da t. i. žepnina, ki jo zakonodaja predvideva kot plačilo takšnim varuškam, predstavlja neustrezno ureditev tega področja, saj je treba tudi za takšno delo zagotoviti zakonsko določeno primerno obliko plačila.