c S
Zaradi nujnosti uskladitve z družinskim zakonikom pripravljene spremembe zakona o rejništvu 17.10.2018 12:29 Ljubljana, 17. oktobra (STA) - Predlog novele > Zakona o izvajanju rejništva (ZIRD), ki ga je ministrstvo za delo v ponedeljek poslalo v javno razpravo, je treba sprejeti zlasti zaradi uskladitve z Družinskim zakonikom (DZ). Ta prenaša stvarno pristojnost odločanja o namestitvi otroka v rejništvo s centrov za socialno delo na sodišča. Rok za pripombe na predlog novele se izteče 29. oktobra.

Sodišča bodo v skladu z družinskim zakonikom v postopkih o ukrepih za varstvo koristi otroka ali v drugih primerih, v katerih je treba otroku zagotoviti tovrstno namestitev, odločila o namestitvi otroka v rejniško družino in ob tem rejnika tudi imenovala.

Če bodo ugotovili, da bi otrokove koristi v največji možni meri zaščitili z namestitvijo v rejništvo k sorodniku ali drugi osebi, ki še nima dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti in ni vpisana v evidenco izdanih dovoljenj, sodišče lahko odloči, da se otroka namesti v rejništvo k njej. Vendar pa jo mora v izreku sodbe tudi imenovati. Ker v teh primerih oseba še nima dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti, je treba v tem delu zagotoviti ustrezno preverjanje.

Predlog novele izrecno določa možnosti za zavarovanje zaradi izvajanja rejništva kot poklica za manj kot polni delovni čas s plačilom prispevkov za razliko do polnega delovnega časa.

Predlog poleg tega ureja možnost nadaljnjega bivanja rejenca po doseženi polnoletnosti v času vključevanja v trg dela, če po zaključku rejništva nima druge možnosti za bivanje. Predlagana omejitev je 12 mesecev do 21. leta starosti.