c S
Obravnavana gospodarska kriminaliteta v štirih letih upadla za 53 odstotkov 15.10.2018 07:11 Ljubljana, 13. oktobra (STA) - Policija je v prvem polletju obravnavala 4998 kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, kar je 8,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani, vendar za 53 odstotkov manj kot v prvem polletju 2014. Škoda, povzročena s temi kaznivimi dejanji, se je na letni ravni več kot prepolovila, in sicer z 210,2 na 103 milijone evrov, kaže polletno poročilo.

Delež škode gospodarske kriminalitete v celotni kriminaliteti se je v primerjavi s prvim polletjem 2017 zmanjšal s 83,6 na 67,7 odstotka in je bil najnižji v zadnjih petih letih.

V medletni primerjavi je med gospodarskimi kaznivimi dejanji poraslo predvsem število kaznivih dejanj ponarejanja listin (s 151 na 451), goljufije (s 104 na 188) in kršitev temeljnih pravic delavcev (743 na 934).

Teh kaznivih dejanj, ki vključujejo neplačila prispevkov, kršenja prepovedi nadurnega in nočnega dela, kršenja varstva delavcev zaradi nosečnosti in starševstva ter pravil o plačah in drugih prejemkih, je bilo sicer tudi največ v strukturi obravnavanih kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete.

Najbolj sta se je zmanjšali števili zlorab položaja ali uradnih pravic (s 106 na 37) in zlorab položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (z 278 na 153).