c S

228. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

12.06.2024 07:35 Slovenija bo v letu 2024 namenila do 5.000.000 evrov za pomoč in obnovo Ukrajine.

Vlada je na dopisni seji sprejela sklep, da bo Slovenija v letu 2024 namenila do 5.000.000 evrov za nadaljnjo humanitarno in razvojno pomoč ter angažma pri obnovi Ukrajine, in sicer preko:

  • prispevka Mednarodnemu odboru Rdečega križa za blažitev nujnih humanitarnih potreb na področju zdravstva in zaščite v Ukrajini v višini 500.000 evrov;
  • prispevka Svetovnemu programu za hrano za program "Žito iz Ukrajine" oziroma obravnavo prehranske varnosti v najmanj razvitih državah Podsaharske Afrike zaradi posledic vojne v Ukrajini v višini 1.000.000 evrov;
  • prispevka Svetovni zdravstveni organizaciji za nujno humanitarno pomoč v obliki zdravil in medicinske opreme v Ukrajini v višini 500.000 evrov;
  • prispevka Programu Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj za Ukrajino prispevek v višini 300.000 evrov ter
  • sredstev za izvajalske ustanove, mednarodne razvojne banke ter druge partnerje na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Slovenije za izvedbo razvojno-humanitarnih dejavnosti v Ukrajini oziroma za ukrajinsko prebivalstvo, prizadeto v humanitarni krizi v višini do 2.700.000 evrov.

Vir: Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

  • Vlada Republike Slovenije