c S

Z novimi pravili EU bolje zaščitenih 120 milijonov dopustnikov

02.07.2018 06:54 Bruselj, 01. julija (STA) - Potrošniki v EU so od danes pri nakupu organiziranih potovanj bolje zaščiteni. V veljavo so stopila nova pravila o paketnih potovanjih, ki so prilagojena digitalni dobi in novim načinom rezerviranja potovanj, poudarjajo v Evropski komisiji. Potniki bodo bolje zaščiteni v primeru, da gredo izvajalci potovalnih storitev v stečaj.

Poleg uporabnikov tradicionalnih organiziranih potovanj nova pravila ščitijo tudi potrošnike, ki rezervirajo druge oblike kombiniranih potovanj, vključno s paketi, pri katerih si potniki sami izberejo različne elemente na enem spletnem prodajnem mestu ali v poslovalnici. Nova pravila obenem uvajajo zaščito za povezane potovalne aranžmaje, pri katerih potrošnik kupi potovalne storitve na enem prodajnem mestu, a prek več postopkov rezervacij, ali pa je po rezervaciji neke storitve na enem spletišču pozvan, naj drugo storitev rezervira na drugem spletišču.

"Nova pravila o paketnih potovanjih so zdaj prilagojena digitalni dobi in novim načinom rezerviranja potovanj," je poudarila evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Vera Jourova.

Potniki bodo deležni tudi dodatne zaščite v primeru, da gredo izvajalci potovalnih storitev v stečaj. Družbe, ki prodajajo organizirana potovanja, se morajo zavarovati za primer insolventnosti. To jamstvo krije povračilo denarja in povratek potnikov v primeru stečaja organizatorjev.

Jasnejša so pravila o odgovornosti. Ne glede na to, kdo izvaja potovalne storitve, je v primeru težav oziroma zapletov namreč odgovoren organizator turističnega paketa. Nova pravila pa potnikom omogočajo tudi, da organizirana potovanja "odpovedo iz kakršnega koli razloga v zameno za razumno odstopnino", poudarjajo v Bruslju. Počitnice lahko odpovedo brezplačno, če kraj njihovega potovanja postane nevaren, na primer zaradi vojne ali naravne nesreče, ali če se cena turističnega paketa zviša za več kot osem odstotkov prvotne cene.

Prav tako imajo potniki pravico do nastanitve, kadar se z organiziranih potovanj ne morejo vrniti pravočasno, na primer v primeru naravnih nesreč. Zagotovljena jim mora biti nastanitev za do tri noči. Glede dodatnih noči veljajo predpisi o pravicah potnikov v prometu. Organizator turističnega paketa mora tudi pomagati potnikom v težavah, zlasti z zagotavljanjem informacij o zdravstvenih storitvah in konzularni pomoči.

Nova pravila prinašajo ugodnosti tudi podjetjem. Zaradi jasnejših pravil bodo čezmejne dejavnosti lažje, posodobljene zahteve glede informacij pa ne temeljijo več izključno na potovalnih brošurah. Ocene kažejo, da bodo trgovci s tem, ko jim ne bo več treba tiskati brošur, prihranili 390 milijonov evrov na leto. Manjša bodo tudi regulativna bremena.

Države članice so morale nova pravila prenesti v nacionalno zakonodajo do 1. januarja letos, po šestmesečnem prehodnem obdobju so se danes nacionalni ukrepi začeli tudi uporabljati. Nova pravila se uporabljajo za kombinacije vsaj dveh vrst potovalnih storitev (prevoza, nastanitve, najema vozila ali drugih storitev, na primer vodenih ogledov), ki vključujejo turistične pakete oz. povezane potovalne aranžmaje.