c S

207. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

02.04.2024 06:33 Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela Spremembe Načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2024. S sklepom bodo seznanjeni vsi prejemniki načrta vaj.

Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2024 je Vlada Republike Slovenije sprejela s sklepom 15. 2. 2024. Načrt vsebuje tudi določene omejitve pri streljanju z orožji velikega kalibra in pri izvajanju zrakoplovnih aktivnosti na območju Osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojna. Pri podrobnejšem načrtovanju posameznih vojaških vaj in usposabljanj se je pokazalo, da navedene omejitve, ki upoštevajo tudi dogovore z lokalnimi skupnostmi na tem območju, niso opredeljene dovolj natančno. Navedene omejitve se zato natančneje določajo, prav tako pa tudi izjeme, ki so nujne za varno izvajanje vadbenih aktivnosti. Pri izvajanju aktivnosti vojaškega letalstva bodo tako časi in kraji izvajanja aktivnosti prilagojeni na način čim manjšega obremenjevanja okolja, prebivalstva in lokalnih skupnosti. Navedene spremembe upoštevajo omejitve, dogovorjene z lokalnimi skupnostmi.

Vir: Ministrstvo za obrambo

  • Vlada Republike Slovenije