c S

187. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

07.02.2024 14:45

Na današnji dopisni seji je vlada sprejela Akcijski načrt na področju drog za obdobje 2024–2025 in podprla predlog spremembe Zakona o praznikih. Za generalno direktorico Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je imenovala Greto Metko Barbo Škerbinc, Vido Znoj pa za vršilko dolžnosti generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Vsebinska podlaga Akcijskemu načrtu na področju drog za obdobje 2024–2025, ki ga je sprejela vlada je Resolucija o nacionalnem programu na področju prepovedanih drog za obdobje 2023–2030, katere krovni cilj je zmanjšati in omejiti škodo, ki jo za posameznika, družino in družbo predstavlja raba prepovedanih drog. Z nacionalnim programom in njegovim izvedbenim akcijskim načrtom se nadaljuje celovit in uravnotežen pristop na področju drog v Sloveniji, ki zajema programe zmanjševanja povpraševanja po drogah in programe zmanjševanja ponudbe prepovedanih drog. Akcijski načrt se smiselno navezuje tudi na strategije s področja preprečevanja in zatiranja kriminalitete ter strategije na področju socialnega varstva.

Vlada je sprejela Mnenje o Predlogu zakona o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD), ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisana mag. Meira Hot) in podprla preimenovanje praznika. Vlada ugotavlja, da predlagana sprememba ZPDPD ne povečuje števila prazničnih dela prostih dni, ampak predlaga le terminološko preimenovanje praznika 15. september, vrnitev Primorske k matični domovini, v priključitev Primorske k matični domovini, kar bi sledilo tako tradiciji njegovega praznovanja kot tudi zgodovinskim obrazložitvam. Upoštevaje dejstvo, da mora ureditev praznikov ustrezati dejanskemu odnosu državljanov do določenih datumov, ki jim je treba dati posebno obeležje, Vlada Republike Slovenije predlagano spremembo ureditve praznikov in dela prostih dni v Republiki Sloveniji, podpira.

Potrdila je tudi končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic močnih neurij s plazovi in poplavami od 27. oktobra do 6. novembra 2023, ki so zajela Dolenjsko, Gorenjsko, Koroško, Ljubljansko, Obalno, Severnoprimorsko in Zahodnoštajersko regijo ter skupno znaša 77.497.008,79 evra in jo je 17. januarja 2024 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah.

  • Vlada Republike Slovenije