c S
Vrhovno sodišče ugotavlja, da je zaupanje javnosti v sodstvo prenizko 15.07.2016 07:58 Ljubljana, 15. julija (STA) - Zaupanje javnosti v sodstvo je prenizko, ugotavlja vrhovno sodišče, ki je v sodelovanju s Fakulteto za uporabne družbene študije opravilo raziskavo o zadovoljstvu. Splošna javnost zaupanje v sodstvo namreč ocenjuje izjemno nizko, zaupanje pa se je glede na leto 2013 še znižalo. Manjšega zaupanja sta deležna le še vlada in parlament.

Rezultati ankete, izvedene lani, so po oceni vrhovnega sodišča v določenih pogledih vzpodbudni, vendar pa ni prostora za pretirano zadovoljstvo. Medtem ko je zaupanje splošne javnosti v sodstvo nizko, pa uporabniki sodišč ter strokovna javnost izražajo večje zaupanje v sodišča, ki se je v preteklih dveh letih še povečalo.

V tokratni raziskavi je bilo zadovoljstvo s sodniki med splošno javnostjo nižje kot v letu 2013, uporabniki in strokovna javnost pa so sodnike ocenili relativno dobro in bolje kot pred dvema letoma. Splošna javnost sicer najbolje ocenjuje strokovnost sodnikov, uporabniki in strokovna javnost pa razumljivost ter neodvisnost sodnikov.

Najnižje, a še vedno visoko, uporabniki ocenjujejo možnost, da med obravnavo izrazijo svoje mnenje. Strokovna javnost je najbolj kritična do dostopnosti sodnikov, pri čemer so najmanj zadovoljni odvetniki.

Med uporabniki in strokovno javnostjo je zaznati tudi izboljšanje zadovoljstva s sodnim osebjem, predvsem odnosom in strokovnostjo. Več kot 60 odstotkov splošne javnosti se strinja, da so postopki na sodiščih pravični, več kot 70 odstotkov pa, da je odnos sodnikov spoštljiv.

Tudi z vidika hitrosti reševanja zadev je bila najbolj kritična splošna javnost. Najmanj se vprašani strinjajo s trditvijo, da reševanje zadev poteka brez nepotrebnega odlašanja, pri čemer pa se je ocena glede na leto 2013 povišala. Tako zadovoljstvo uporabnikov sodišč kot zadovoljstvo strokovne javnosti s hitrostjo reševanja zadev se je v zadnjih dveh letih izboljšalo, a še vedno ostaja relativno nizko.

Splošna javnost, uporabniki in strokovna javnost so kot predloge za izboljšanje delovanja sodstva predlagali pospešitev postopkov in reševanja zadev, reorganizacijo dela in informatizacijo poslovanja, potrebo po spremembah predpisov oziroma postopkov ter spremembe, ki se nanašajo na sodnike.

Zadovoljstvo zaposlenih na sodiščih je relativno visoko, prav tako ponos na delo. Zaposleni imajo občutek, da si prizadevajo za doseganje ciljev, da poznajo vrednote sodišč ter zaupajo v svoje znanje.

"Kljub pomembnim premikom na bolje je še veliko prostora za izboljšave pri poteku postopkov, predvsem z vidika kakovosti ter sojenja v optimalnem in predvidljivem času. Tem ciljem se poskušamo približati tudi z vsakoletnim določanjem prioritetnih nalog sodstva," so zapisali na vrhovnem sodišču.

Zagotavljanje kakovostne storitve za stranke sodnih postopkov je poleg neodvisnosti in nepristranskosti, odgovornosti, integritete in poštenosti ter sojenja v optimalnem in predvidljivem času ena temeljnih vrednot sodstva, so dodali.

V telefonski javnomnenjski raziskavi je novembra 2015 anketo v celoti izpolnilo 752 anketiranih posameznikov iz celotne Slovenije.