c S

Vlada želi zagovornika načela enakosti spremeniti v samostojen državni organ

17.02.2016 15:31 Ljubljana, 17. februarja (STA) - Vlada je na dopisni seji določila besedilo predloga zakona o varstvu pred diskriminacijo in ga poslala v sprejem DZ. Po predlogu bo zagovornik načela enakosti preoblikovan v samostojen državni organ po zgledu ureditve statusa Informacijskega pooblaščenca. Državo bo letno stal 200.000 evrov.

Kot je zapisano v sporočilu po seji vlade, želi vlada s predlogom urediti status zagovornika načela enakosti in v tem delu slovenski pravni red uskladiti s pravnim redom EU. Pri tem sledi zahtevam Evropske komisije ter predlogom strokovnjakov s področja nediskriminacije in človekovih pravic. Upoštevane so tudi bistvene vsebinske pripombe trenutnega zagovornika, je navedeno.

Po predlogu bo imel zagovornik položaj državnega funkcionarja, ki ga imenuje državni zbor na predlog predsednika republike. Imel bo inšpekcijska pooblastila, na podlagi pobude pa bo lahko tudi obravnaval primere diskriminacije ter v primeru ugotovljenih nepravilnosti izdajal ureditvene odločbe. Na vladi ob tem izpostavljajo, da poudarek ne bo na izrekanju glob za prekrške, temveč na osveščanju in pomoči pri preprečevanju in odpravljanju diskriminacije.

Predlog zakona spreminja tudi sistem varstva pred diskriminacijo. Med drugim v slovenski pravni red prinaša nekatere potrebne dopolnitve materialnopravnega varstva, kot so na primer varstvo pred spolnim nadlegovanjem in viktimizacijo, opredelitev pozivanja k diskriminaciji in opredelitev hujših oblik diskriminacije.

Nov status zagovornika naj bi po predvidevanjih državo letno stal 200.000 evrov. Poleg samega zagovornika bi bile namreč v organu zaposlene še tri osebe.

Zagovornik načela enakosti trenutno deluje v okviru ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Njegova vloga je opredeljena v smislu, da na neformalen način nadzoruje spoštovanje prepovedi diskriminacije, spodbuja k spoštovanju pravice do enakega obravnavanja ter nudi nasvete, podporo in pomoč žrtvam diskriminacije.