c S

Občine za poenostavljene in hitrejše postopke v zvezi z urejanjem prostora in graditvijo objektov

17.02.2016 08:10 Slovenska Bistrica, 16. februarja (STA) - Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je danes v Slovenski Bistrici obravnavalo osnutke treh novih zakonov s področja urejanja prostora in graditve objektov, ki so v javni obravnavi. Občine se med drugim zavzemajo za bolj enostavne in hitrejše postopke in so pripravile več pripomb, je STA povedal predsednik Skupnosti občin Slovenije Ivan Žagar.

Ministrstvo za okolje in prostor je do 19. februarja podaljšalo javno obravnavo osnutkov zakona o urejanju prostora, gradbenega zakona ter zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih.

Gre za kompleksen paket zakonodaje s področja prostorskega načrtovanja in gradnje objektov, je izpostavil Žagar in dejal, da se je zakonodaja s tega področja že veliko spreminjala, a so se s tem podaljševali postopki, glede pristojnosti pa so postajale zadeve za občine še težje.

Ob tem opozarja, da so po ustavi občine tiste, ki so pristojne za urejanje prostora, vendar to v Sloveniji ni v celoti tako urejeno. Občine sicer sprejemajo prostorske akte, sama izvedba pa je v pristojnosti države, tako da tu po njegovih besedah nastopa kolizija interesov.

Občine si po njegovih besedah med drugim želijo, da bi se zakonodaja čim bolj poenostavila z vidika hitrejšega vodenja postopkov in bolj enostavnega podajanja mnenj. Z vidika gospodarjenja z zemljišči pa je med drugim dejal, da bi zakonodaja morala občinam omogočati uveljavljanje potreb po tistih zemljiščih, ki so potrebna za razvoj občin.

Povezave občin so prek svojih strokovnih komisij predloge združile v skupno 15 pripomb, a Žagar do konca javne obravnave pričakuje še kakšne pripombe. Hkrati so se predstavniki občin v okviru Skupnosti občin Slovenije danes zavzeli tudi za pripravo ustreznih simulacij za to, da bi videli, kako bodo stvari dejansko potekale v praksi.