c S

Slovenija glede na dostop otrok do sodišč 20. na svetu

16.02.2016 10:19 London, 16. februarja (STA) - Slovenija se glede na to, kako učinkovito lahko otroci dostopajo do sodišč za zaščito njihovih pravic, uvršča na 20. mesto med 197 državami, kaže najnovejše poročilo Mednarodne mreže za otrokove pravice (Crin). Med pomanjkljivostmi v Sloveniji Crin izpostavlja premajhno težo stališč otrok v postopkih pred sodišči.

Kot je sporočila mreža, je poročilo z naslovom Pravice, pravna sredstva in predstavništvo ugotavljalo, ali otroci lahko vložijo tožbo, če so njihove pravice kršene, kakšna pravna sredstva so jim na voljo, pogoje za sprožitev pravnega spora, pa tudi, ali sodišča v državi upoštevajo mednarodno pravo o otrokovih pravicah.

Za Slovenijo poročilo ugotavlja, da je ratificirala konvencijo ZN o otrokovih pravicah, a je še ni prenesla v nacionalno zakonodajo. Kljub temu konvencija na sodiščih velja in ima prednost pred nacionalno zakonodajo. Otroci, starejši od 15 let, lahko sami vložijo tožbo, v imenu mlajših pa mora to storiti njihov zastopnik. Vsak tožnik v Sloveniji ima pravico do brezplačne pravne pomoči, zastaralni rok za kazniva dejanja proti otrokom pa poteče pet let po tem, ko otrok dopolni 18 let.

Otroci ali njihovi zastopniki lahko tožbe vložijo na vseh sodiščih v državi, na Evropsko sodišče za človekove pravice ter na Evropski svet za socialne pravice, otroci, ki so žrtve ali priče pa imajo posebno zaščito, a posebnih otroških sodišč ni. Crin pri tem izraža zaskrbljenost, ker imajo stališča otrok v postopkih na sodiščih v Sloveniji premajhno težo.

Poročilo, objavljeno v ponedeljek, sicer obravnava dostop otrok do sodišč v 197 državah.

"Poročilo po eni strani izpostavlja številne sisteme, ki niso primerni za zaščito pravic otrok, po drugi strani pa je tudi veliko ljudi, ki lahko uporabljajo sodišča za učinkovito izvajanje otrokovih pravic," je ob objavi poročila izpostavila direktorica Crina Veronica Yates.