c S

156. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

29.11.2023 13:16

Vlada Republike Slovenije je sprejela Mnenje o Predlogu priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi z izvajanjem Zakona o pomilostitvi in potrebnimi spremembami in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije.

Vlada v mnenju glede predloga priporočila, ki ga je predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisana Jelka Godec) pojasnjuje, da samostojno pristojnost predsednika Republike Slovenije, da odloča o pomilostitvah, določa že Ustava Republike Slovenije. Pristojnost odločanja o pomilostitvah je namreč izvirna ustavna pristojnost predsednika republike in pri odločitvi o pomilostitvi je predsednik zavezan k spoštovanju ustavnega reda ter upoštevanju svoje vesti.

Pomilostitveni postopek podrobneje urejata Zakon o pomilostitvi in Navodilo o delu sodišč v zvezi s pomilostitvenim postopkom.

Vlada v mnenju k predlogu priporočila ugotavlja, da je veljavna zakonska ureditev ustrezna in da ni potrebno pripraviti sprememb Zakona o pomilostitvi, kot so predlagane s priporočilom Vladi Republike Slovenije.  

Vir: Ministrstvo za pravosodje

  • Vlada Republike Slovenije