c S
Vlada o gospodarskih temah 30.07.2015 11:34 Ljubljana, 30. julija (STA) - Vlada je na sredini seji, ki se je zavlekla v četrtkove jutranje ure, sprejela razrez proračunskih odhodkov za pripravo predlogov proračunov za 2016 in 2017. Sprejela je poročilo o izvrševanju polletnega proračuna, resolucijo o strategiji razvoja prometa, predlog novele zakona o železniškem prometu in MLM odobrila pomoč.

Vlada je razrez proračunskih odhodkov oblikovala programsko, prioritete pa so usmerjene v področja poplavne varnosti, zdravja, izobraževanja, varnosti, sociale, pravosodja in infrastrukture. Predloga proračunov za 2016 in 2017 zaznamujeta nižja načrtovana raven prihodkov in investicijska naravnanost.

Stanje izvrševanja letošnjega proračuna je pokazalo, da bi primanjkljaj do konca leta dosegel 1,379 milijarde evrov ali 3,6 odstotka BDP, kar je v skladu z rebalansom letošnjega proračuna. Ministrstvo pričakuje, da bo treba do konca leta nekaj postavk prilagoditi.

Vlada je sprejela resolucijo o strategiji razvoja prometa v državi, v kateri opredeljuje razvoj prometa in prometne infrastrukture do 2030, zagotoviti želi stabilno financiranje in zadostiti predhodnim pogojem za črpanje sredstev EU v obdobju 2014-2020.

Potrdila je predlog novele zakona o železniškem prometu, s katerim se bodo uveljavila evropska pravila za več konkurence na železniških tirih. Predlog odpravlja tudi pomanjkljivosti iz sodbe Sodišča EU proti Sloveniji iz junija 2013.

Sprejela je predlog novele zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki ureja plači predsednika in člana fiskalnega sveta, ki se ju uvaja po zakonu o fiskalnem pravilu. Oblikovala je tudi besedilo javnega poziva, s katerim bo poiskala kandidate za ti dve funkciji, ki jih na predlog vlade potrjuje DZ.

Ministrski zbor je družbi MLM v prisilni poravnavi odobril državno pomoč v obliki konverzije dela terjatve, ki izvira iz unovčenega državnega poroštva za posojilo, v kapitalski delež. Od 5,1 milijona evrov bodo v kapital pretvorili 4,3 milijona evrov, preostanek naj bi bil poplačan septembra 2015. Unovčenje terjatve bi za družbo s 470 zaposlenimi pomenilo stečaj.

Vlada je določila predlog novele zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije. Ta med drugim ureja sofinanciranje sredstev za izplačevanje poklicne pokojnine v primeru, da sredstva na računu zavarovanca ne zadoščajo za pokritje te obveznosti, ter jasneje določa pogoj za izvedbo poklicne upokojitve in odpuščanje delavcev, ki sodijo v kategorijo zaščitenih delavcev.

Seznanila se je s potekom priprave programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja na območju Bukovžlaka, ki jo izvaja ministrstvo za okolje in prostor. Ocena stroškov nujnih del za leto 2015 znaša okoli 50.000 evrov in so zagotovljena v proračunu. Za prihodnje leto pa je ocenjeno, da bo za izvedbo sanacijskih ukrepov treba zagotoviti okoli 1,5 milijona evrov. Možnih načinov sanacije je več, končna varianta še ni izbrana. Sanacija območja naj bi se sicer končana do konca leta 2016.

Vlada je sprejela programe odprave posledic škode v gospodarstvu po poplavah lansko jesen. Za te so iz proračunskih rezerv zagotovljena sredstva v skupni višini 2,65 milijona evrov. Na njihovi podlagi bo gospodarsko ministrstvo v naslednjih dneh vse upravičence pozvalo, da pošljejo vlogo, nato pa se jim bo lahko dodelila pomoč za škodo na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka.

Vlada je izdala uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, v kateri so določene oblike povezave med osnovno pridelavo in dopolnilno dejavnostjo. Zahtevajo se minimalni deleži domačih pridelkov ali izdelkov pri predelavi ali porabi v turizmu na kmetiji. Med drugim prinaša administrativne poenostavitve za kmete. Novost so dejavnosti s področja celodnevnega in dnevnega varstva odraslih in starejših na kmetijah.

Vlada je iz nadzornega sveta Elesa odpoklicala dosedanjega prvega nadzornika Marjana Ravnikarja in Igorja Maherja ter na njuni mesti imenovala Andreja Prebila in Gorazda Skubina. Odpoklicala je tudi nadzornika družbe Borzen Dejana Paravana in na njegovo mesto imenovala Nejca Brezovarja.