c S

Junckerjeva komisija objavila smernice za prožnejšo uporabo proračunskih pravil

14.01.2015 07:20 Bruselj/Strasbourg, 13. januarja (STA) - Evropska komisija pod vodstvom Jean-Clauda Junckerja je danes objavila smernice za prožnejšo uporabo evropskih proračunskih pravil, opredeljenih v paktu o stabilnosti in rasti, ki naj bi spodbudile strukturne reforme in naložbe ter zagotovile do rasti prijaznejši fiskalni pristop območja evra.

Ne spreminjamo proračunskih pravil, gre le za podrobna pojasnila prožnosti, ki je na voljo v okviru obstoječih pravil, za pametnejšo uporabo pakta, zatrjujejo v komisiji ob predstavitvi smernic, ki so odziv na pozive k prožnosti pri uveljavljanju fiskalne discipline z juga Evrope.

V smernicah komisija izpostavlja klavzulo o strukturnih reformah, ki pomeni, da bo komisija pri ukrepanju proti članicam s presežnim javnofinančnim primanjkljajem ali javnim dolgom upoštevala pozitivni učinek strukturnih reform, če bodo te dovolj obsežne, z zanesljivimi dolgoročnimi proračunskimi učinki ter če bodo dejansko izvedene, ne le na papirju.

Če bo pri oceni reform ocenila, da so te ustrezne, bo komisija predlagala možnost začasnega odstopanja od srednjeročnega proračunskega cilja ali fiskalnih ciljev, ki vodijo to tja. Takšno odstopanje pa ne bo smelo preseči 0,5 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). Poleg tega je treba srednjeročni proračunski cilj doseči v štirih letih po sprožitvi klavzule.

Pri sprožitvi postopka zaradi presežnega primanjkljaja se lahko komisija v primeru učinkovitih strukturnih reform odloči za daljši rok za njegovo odpravo, za države, ki so že v postopku zaradi presežnega primanjkljaja, pa lahko v tem primeru podaljša rok za njegovo odpravo.

Poleg tega komisija v smernicah izpostavlja klavzulo o investicijah, ki pomeni ugodno obravnavo prispevkov članic v evropski sklad za strateške naložbe pri ukrepanju zaradi presežnega javnofinančnega primanjkljaja.

Investicijska klavzula prav tako članicam v preventivni fazi pakta pod določenimi pogoji omogoča začasno odstopanje od srednjeročnega proračunskega cilja ali fiskalnih ciljev, ki vodijo do njega.

To je za članice v preventivni fazi pakta med drugim mogoče v primeru občutnega povečanja naložb ali če so naložbe nacionalni izdatki za projekte, sofinancirane z evropskimi sredstvi iz skladov strukturne in kohezijske politike, na primer pobuda za zaposlovanje mladih, čezevropska omrežja, instrument za povezovanje Evrope in sofinanciranje projektov v sklopu naložbenega načrta.

Ker komisija ne predlaga sprememb obstoječih pravil, ni potrebna nova zakonodaja, nove smernice začnejo veljati takoj, pojasnjujejo v Bruslju.