c S

108. redna seja Vlade Republike Slovenije

20.06.2024 06:14 Na seji je vlada sklenila, da začasni ponovni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko traja do 21. decembra 2024. Sprejela je tudi spremembe Zakona o rudarstvu ter novelo Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

Začasni nadzor na notranjih mejah Slovenije s Hrvaško in Madžarsko je ponovno uveden za obdobje šestih mesecev, to je do vključno 21. decembra 2024. Nacionalni varnostni organi pozorno spremljajo morebitna tveganja in varnostne razmere v državi in širši regiji. Informacije si redno izmenjujejo z organi drugih držav, pristojnimi agencijami Evropske unije in mednarodnimi organizacijami. Slovenska policija izvaja vse potrebne ukrepe za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje nezakonitih migracij, med katerimi je tudi odkrivanje organiziranih hudodelskih združb, ki se ukvarjajo s tihotapljenjem ljudi. Začasni nadzor na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko bo še naprej potekal tako, da ne bo negativno vplival na potnike, okolje, gospodarstvo in prebivalce ob meji.

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah Zakona o rudarstvu in ga pošlje Državnemu zboru ter predlaga njegovo obravnavo po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona. Cilj spremembe zakona je zagotoviti zadostno število rudarskih inšpektorjev ter preprečiti poseganje izven meja odobrenih pridobivalnih prostorov ter izvajanje rudarskih del na zemljiščih, za katera nosilec rudarskih del nima pravice izvajati dela. Namen spremembe zakona v tem delu je tudi uskladiti raven izobrazbe za rudarskega inšpektorja z veljavnimi programi za pridobitev visokošolske izobrazbe.

Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zaradi prestavitve novega načina obračunavanja omrežnine iz 1. 7. 2024 na 1. 10. 2024 je treba podaljšati tudi začetek uporabe novega načina določitve prispevka OVE in SPTE skladno s spremenjeno uredbo, ki ureja način določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

  • Vlada Republike Slovenije