V primeru nepopolnega prikaza kliknite TUKAJ.
IUS-INFO
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Julij 2015, številka 24 / letnik XIII.
 
Iudex ante oculos aequitatem semper habere debet.
Sodnik mora vedno imeti pred očmi (ideal) pravičnost(i).
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
Posnetek s predstavitve knjige dr. Mateja Avblja, Nepravna država
V knjigi je objavljenih 28 polemičnih pravnih besedil, s katerimi se je avtor, univerzitetni učitelj prava, med letoma 2011 in 2015 odzival na dogajanja v zadevi Patria. Poleg avtorja sta na pogovoru o nekaterih aktualnih vprašanjih sodelovala mag. Matevž Krivic in dr. Damijana Žišt. Vabimo vas k ogledu posnetka pogovora.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Publikacija Odvetnik 71/2015 z novimi strokovnimi članki
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Spremembe pravosodne zakonodaje
Odbor za pravosodje je podprl sveženj zakonskih predlogov s področja pravosodja, in sicer predloge novel kazenskega zakonika, zakona o izvrševanju kazenskih sankcij in t. i. socialno novelo zakona o izvršbi in zavarovanju. Slednja prinaša zvišanje varovanega zneska plače.

>> Razveljavljen del zakona o pravdnem postopku
Ustavno sodišče je razveljavilo del zakona o pravdnem postopku, ki je onemogočal pritožbeni postopek, če odvetnik vlogi ni predložil pooblastila. Sodniki so ugotovili, da taka ureditev pomeni poseg v človekovo pravico do pravnega sredstva.

>> Odpust dolga
Vlada je sprejela predlog zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov. Predlog zakona sodi v paket ukrepov za pomoč socialno najšibkejšim državljanom, med drugim pa s posebnimi davčnimi ureditvami poenostavlja postopek odpisa dolgov in odpravlja dodatne stroške.

>> Dopolnjeno upravljanje državnih naložb
Odbor DZ za finance in monetarno politiko je sprejel dopolnila koalicije k predlogu strategije upravljanja naložb države. Predvideno je, da bo delež SDH in Zpiz v Zavarovalnici Triglav strateška naložba ter da bo vlada v enem letu strategijo revidirala in morebiti predlagala njene spremembe oz. novo strategijo.

>> Razveljavljen sprejem posameznikov z odvzeto poslovno sposobnostjo v zavode
Ustavno sodišče je soglasno razveljavilo ureditev postopka sprejema osebe, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost, v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda. Ugotavlja namreč, da ureditev posega v ustavno pravico te osebe do osebne svobode. Zahtevo za ustavno presojo zakona o duševnem zdravju je vložil varuh človekovih pravic.

>> Ponovitev razpisa za kandidate za sodnika v Strasbourgu
Predsednik republike Borut Pahor je po posvetu z vodji poslanskih skupin presodil, da ne more oblikovati liste kandidatov za sodnika v Strasbourgu, ki bi zadostili vsem kriterijem in priporočilom Parlamentarne skupščine Sveta Evrope. Vsebinskih pomislekov o sami ustreznosti kandidatov naj sicer ne bi bilo, se je pa pokazalo, da obstaja kar nekaj procesnih problemov, ki bi potencialno lahko ogrozili kredibilnost Slovenije pri predlaganju liste.

>> Deklaracija o zunanji politiki Slovenije
Parlamentarni odbor za zunanjo politiko (OZP) je podprl besedilo deklaracije o zunanji politiki, ki naj bi jo DZ predvidoma sprejel na julijski seji. Člani odbora so se tudi seznanili z delovnim osnutkom strategije zunanje politike, ki jo bo sprejela vlada.

>> Izročitveni postopek zoper Wolfa končan
Kanadski minister za pravosodje je pred pristojnim sodiščem umaknil slovensko prošnjo za izročitev Walterja Wolfa, saj kanadsko sodišče zaradi procesnih in pritožbenih rokov izročitvenega postopka ne bi moglo sprejeti do nastopa absolutnega zastaranja, 10. avgusta letos.

 
 
 
 
 
  Brezplačen dostop do vsebin portala IUS-INFO
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev
Novi Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT) se začne uporabljati 1. septembra 2015 in uvaja enoten postopek izdaje dovoljenja za prebivanje in delo, ki tujcu omogoča, da vstopi, prebiva in dela v Republiki Sloveniji; t.i. princip vse na enem mestu (one - stop - shop), pri katerem tujec ali njegov delodajalec vložita enotno vlogo za izdajo enotnega dovoljenja na enem mestu. Zakon ščiti tudi prednost zaposlovanja domačih brezposelnih oseb oziroma oseb, ki so glede pravic do zaposlitve izenačene z državljani Republike Slovenije, pred zaposlovanjem tujcev. Vpliva na 12 drugih zakonov oziroma predpisov, tako, da bodisi razveljavlja ali pa spreminja njihove določbe.

>> eZdravje
Prva novela > Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) omogoča vpeljavo preizkušenih rešitev zdravstvenega informacijskega sistema eZdravja na nacionalno raven. Spremenjeno je bilo VI. poglavje, ki na Center za informatiko v zdravstvu prenaša naloge skrbništva eZdravja. Do 1.12.2015 naloge centra opravlja Ministrstvo za zdravje, s 1.12.2015 pa NIJZ od ministrstva prevzame v upravljanje tudi opremo, nedokončane zadeve, dokumentacijo in arhiv, naloge ter pravice in obveznosti iz pogodb, ki se nanašajo na projekt eZdravje.

>> Premostitveno zavarovanje poklicnih športnikov
Z novelo ZPZPŠ-A je bil v Zakonu o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov (ZPZPŠ) za upravljavca podaljšan rok za oblikovanje premostitvenega sklada in določitev načina konstituiranja odbora predmetnega sklada, in sicer do 1. novembra 2015.

>> Dopolnjevanje učne obveznosti
S 1. septembrom 2015 se začne uporabljati sprememba > novele > Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki določa, da lahko do zaključka šolskega leta 2017/2018 strokovni delavci, ki imajo v šoli sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas v obsegu polnega delovnega časa, pa jim ni mogoče zagotoviti zakonsko določenega obsega za poučevanje predmetov, za katere izpolnjujejo vse predpisane pogoje, in je to potrebno zaradi nemotenega izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti, dopolnjujejo učno obveznost pri drugih predmetih. Obseg dopolnjevanja pa v šolskem letu 2015/2016 ne sme presegati 40%, v šolskem letu 2016/2017 ne več kot 30% in v šolskem letu 2017/2018 ne več kot 20% zakonsko določenega obsega učne obveznosti strokovnega delavca.

>> Odprava izobrazbenega pogoja
Od 15.7.2015 velja tudi novela > Zakona o trgovini (ZT-1), ki odpravlja izobrazbeni pogoj za opravljanje trgovinske dejavnosti, s čimer naj bi vzpostavili okolje, ki bo spodbujalo razvoj podjetništva in konkurenčnosti.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 43, 44, 45, 46 in 47
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
 
  Med prvimi si zagotovite dostop do komentarjev zakonov
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZVPot?
Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot), ki je bil objavljen leta 1998, je doživel 12 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve, zadržanja ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZVPot.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 13 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 4. člena ZVPot (sprememba v drugem odstavku glede povrnitve škode s strani proizvajalca) pred in po spremembi.

ZVPot je vsebinsko povezan tudi z več kot 200 strokovnimi članki in več kot 150 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) ter več kot 1800 judikati EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Ukinitev mobilnega gostovanja in uzakonitev internetne nevtralnosti
Ministri držav članic in Evropski parlament so dosegli dogovor glede ukinitve mobilnega gostovanja in uzakonitve internetne nevtralnosti. Kompromis predvideva ukinitev stroškov gostovanja sredi leta 2017 in uveljavlja nekoliko ohlapnejša pravila glede internetne nevtralnosti. Dodatni stroški gostovanja bodo tako dokončno ukinjeni z junijem leta 2017, kot kompromis pa bodo z junijem prihodnje leto znižani na največ pet centov na minuto, dva centa za SMS-sporočilo in pet centov za prenos megabajta podatkov. Evropska komisija je objavila tudi vprašanja in odgovore glede stroškov gostovanja in odprtega interneta.

>> Spodbude za socialna in mikro podjetja
Z namenom spodbujanja delovnih mest in rasti v EU bodo socialna in mikro podjetja kmalu imela dostop do sredstev preko 500 milijonov evrov. Sredstva so rezultat sporazuma med Evropsko komisijo in Evropskim investicijskim skladom, dobiti pa jih bo možno prek Evropskega programa za zaposlovanje in socialne inovacije. Program je namenjen posameznikom, ki želijo začeti ali nadaljevati z razvojem svojega socialnega ali mikro podjetja, zlasti osebam, ki so težje zaposljive ali imajo težave pri dostopu do finančnih sredstev.

>> Prenovljena direktive o prodaji zavarovanj
Evropska komisija je pozdravila dogovor glede prenovljene direktive o prodaji zavarovanj, znane tudi kot direktiva o distribuciji zavarovanj. Cilj novih pravil je izboljšati način prodaje zavarovalnih produktov in priskrbeti resnične koristi (večja izbira in več informacij ob nakupu) za potrošnike in male vlagatelje. Med drugim nova pravila prinašajo tudi več preglednosti glede cen in stroškov zavarovalnih produktov. Potrošnik naj bi vedel, ali ima prodajalec zavarovalnega produkta lasten ekonomski interes za prodajo določenega izdelka.

>> Luksemburg prevzel predsedovanje EU
S 1. julijem je Luksemburg od Latvije prevzel šestmesečno predsedovanje EU. Luksemburg je sicer ena šestih ustanovnih članic EU in bo Svetu EU predsedoval že dvanajstič, tako da dobro pozna delovanje bruseljskega stroja.

>> Sodišče EU: Zavajajoče označevanje živil
V zadevi C-195/14 so na sodišču EU odločili, da se z označevanjem živil ne sme zavajati potrošnika, tako da se daje vtis o prisotnosti sestavine, ki pa je izdelek v resnici ne vsebuje. Tudi z natančnim in izčrpnim seznamom sestavin namreč ni mogoče zadovoljivo popraviti napačnega ali dvoumnega vtisa, ki izhaja iz takega označevanja. V zadevi so sodniki uporabili direktivo 2000/13.

 
 
 
 
 
  41. dnevi slovenskih pravnikov, 8. in 9. oktober
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      VI./60. Varuhovo poročilo je zrcalo družbe    

Vlasta Nussdorfer
   
Slovenija je socialna država, pa vendar si bomo leto 2014 pri Varuhu zapomnili po opozorilih ljudi, da država ni prijazna do mnogih tistih, ki želijo delati, a so delo izgubili ali ga ne morejo dobiti. Nekateri so delali, pa niso bili plačani. Živeti morajo od socialnih transferjev, pa čeprav s tem izgubljajo dostojanstvo. Ali torej ustava v praksi res v celoti velja?
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.